Yrityslähtöiset kokeilut – jatkuva haku

EAC-mallin avulla yritykset pääsevät helposti ja vaivattomasti yhteiskehittämään opetusalalle soveltuvaa tuotettaan tai palveluaan koulujen kanssa. Toimintamalli on erittäin joustava, ja se muovautuu yritysten tarpeiden ja koulujen tarjoaminen mahdollisuuksien mukaan. Lähde mukaan!

Helppo tie yhteiskehittämiseen

Helsingin kaupunki tarjoaa innovaatioalustan opetusalalle soveltuvien tuotteiden testaukseen ja yhteiskehittämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa Easy Access Co-Development (EAC) -toimintamallilla.
Easy Access kuvaa hyvin toimintamallin helppoutta: yritysten ja koulujen yhteistyön esteet minimoidaan, byrokratiaa vähennetään ja kumppanit pääsevät nopeasti yhteistyöhön. Toimintamalli ei rajoita yhteistyön muotoja. Tärkeää on kuitenkin huomioida GDPR:n asettamat reunaehdot: henkilötietojen käsittely ei ole sallittua.

Jokainen EAC-yhteistyöprosessi räätälöityy lopulliseen muotoonsa yrityksen ja opettajan välisessä vuoropuhelussa.

Miten mukaan?

Easy Access Co-Development -toimintamalli on tehty kevyeksi, joustavaksi ja mahdollisimman sulavaksi tavaksi toteuttaa yhteiskehittämistä koulujen ja yritysten välillä. Yhteiskehittäminen perustuu yrityksen aloitteeseen ja opettajien kiinnostukseen, mutta autamme tarvittaessa etsimään kokeilusta kiinnostuneita opettajia. Kokeilun voi aloittaa milloin vain, kun yritys ja kokeilusta kiinnostuneet opettajat ovat sopineet asiasta. Huomaathan kuitenkin, että EAC-malli ei lähtökohtaisesti johda hankintaan.

EAC-malli pähkinänkuoressa

Kesto: korkeintaan yksi lukuvuosi, EAC-kokeilun voi aloittaa milloin vaan
Kokeilun hinta: vastikkeeton
Sijaismääräraha: ei erillistä varausta, mahdollisesti koulun omasta budjetista
Data: henkilötietojen käsittely ei ole sallittua

Toimintatavat

 • Yhteiskehittäminen perustuu yrityksen aloitteeseen ja opettajien kiinnostukseen.
 • Yritys voi hakea itse yhteiskehittämisestä kiinnostuneita opettajia tai tarvittaessa autamme sopivien koulujen ja opettajien etsimisessä.
 • Yhteiskehittämisen pitää tukea opetusta eikä se saa häiritä opetussuunnitelman mukaista opetuksen tarjoamista (harkinta opettajalla).
 • Yritysten edustajat voivat seurata opetusta ja koulun arkea.
 • Kokeilu ei ole fasilitoitu kaupungin puolesta. Yritys ja opettaja vastaavat itse käytännön tekemisestä.
 • EAC-yhteyshenkilö hoitaa sopimusasiat ennen yhteiskehittämistä ja loppudokumentaatiot pilotin jälkeen.
 • Tiedot EAC-mallin piloteista viedään aina tiedoksi Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.
 • Huomioi, että EAC-malli ei lähtökohtaisesti johda hankintaan.
EAC-prosessin eri vaiheet kuvattuna piirroksena
EAC-kokeilun prosessin vaiheet. Piirros: Marjo Kenttälä.

Prosessin eteneminen

 • Suunnittelu
  • Etsitään kokeilukumppani, sovitaan tavoitteet ja laaditaan sopimus
 • Aloituspalaveri
  • Kartoitetaan kokeiluosapuolten toiveita, sovitaan tavoitteista, etenemisestä ja aikataulusta
  • Laaditaan EAC-suunnitelma
 • Kokeilu
  • Toteutetaan kokeilu/yhteiskehittäminen/pilotti
 • Lopetuspalaveri
  • Käydään läpi kokeilun prosessi: päästiinkö tavoitteisiin?
  • Vaihdetaan kokemuksia, laaditaan loppuraportti

Sopimuksen kautta tavoitteisiin

Yrityksen kanssa laaditaan sopimus, jossa sovitaan muun muassa seuraavista asioista:

 • Yhteistyön tavoitteet ja toteuttaminen
 • Missä Helsingin kaupungin peruskoulussa tai lukiossa tuotetta käytetään
 • Osapuolten oikeudet
 • Sopijaosapuolten vastuut
 • Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja
 • Markkinointi ja julkisuus
 • Immateriaalioikeudet

Kiinnostuitko?

Onko yritykselläsi tuote, jota haluaisitte kehittää EAC-kokeilun avulla? Ota yhteyttä – keskustellaan ideasta tarkemmin!

Kaipaatko lisätietoa?

 • Marjo Kenttälä

 • Projektipäällikkö
  Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Antti Värtö

 • Projektiasiantuntija
  Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut