Immersiivinen (XR) oppimispolku Korkeasaaren eläintarhaan

Helsingin kaupunki ja Korkeasaaren eläintarha kutsuvat yrityksiä kokeiluun kehittämään XR-sisältöjä yhdessä käyttäjien kanssa. Tavoitteena on kehittää Korkeasaaren trooppisten talojen eli sademetsäluontoa edustavan Amazonia-talon ja Africasia-talon sademetsäpuolen XR-sisältöjä. Uuden teknologian avulla halutaan monipuolistaa kävijäkokemusta ja havainnollistaa muun muassa sademetsäluonnon kerroksellisuutta ja lajistollista monimuotoisuutta.

Korkeasaari on yksi Suomen tunnetuimpia vapaa-ajankohteita. Siellä vierailee vuosittain noin puoli miljoonaa kävijää. Korkeasaaressa pääsee tutustumaan yli 150 eläinlajiin ja satoihin kasvilajeihin ympäri maailmaa.

Etsimme kokeiluun yritystä, jolla on jo kokemusta XR-ratkaisujen rakentamisesta ja valmis alusta oppimispolun rakentamisen pohjaksi. Tavoitteena on, että sisällöt tukevat koululaisten ympäristöopin/biologian opetusta ja ovat laajemminkin kaikkien Korkeasaaren kävijöiden, kuten lapsiperheiden, aikuisten ja nuorten hyödynnettävissä. Yhdessä käyttäjien ja yrityksen kanssa kehitettävä XR-oppimispolku tukee uuden sademetsähallin (Uusi Tropiikki) suunnittelua ja toteutusta ja toisaalta palvelee nykyisten trooppisten talojen käyttäjiä.

XR-oppimispolulle kehitetään sisältöjä yhdessä. Yhteiskehittämisjaksolle saatte avuksenne kasvatuksen ja koulutuksen ja Korkeasaaren asiantuntijoita. Testausvaiheessa yhteiskehittämisessä ovat mukana myös käyttäjät (koululaisryhmät 3.-6. lk, lapsiperheet). Etsimme ideoita, joiden avulla Korkeasaaren eläintarhaa kehitetään entistä innovatiivisemmaksi ja kiinnostavammaksi oppimisympäristöksi. Olemme innokkaita kuulemaan ideoitanne ja suunnitelmianne XR-sisällöistä Korkeasaaren eläintarhaan!

Kokeilussa kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa

Tässä innovaatiokilpailussa kaupunki hankkii kokeilun, ja XR-sisältöjä kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa kokeilun aikana. Korkeasaaren asiantuntijat auttavat sisältöjen suunnittelussa kontekstin näkökulmasta, kasvatuksen ja koulutuksen osaajat pohtivat kanssanne käyttäjälähtöisyyttä. Yrityksellä olisi hyvä olla kilpailuun osallistuessaan käytettävissään ratkaisun kehittämistä varten alusta, jotta tavoitteiden ansiokas saavuttaminen on mahdollista.

Oppimispolulle tulee syntyä vähintään kolmesta viiteen pistettä, joissa ympäristöä elävöitetään uusilla XR-sisällöillä eli tässä tapauksessa sekä VR- että AR-teknologiaa hyödyntäen. Helsingin kaupunki maksaa kokeilujaksosta yhteensä enintään 35 000 euroa (+alv%). Kaupunki voi käynnistää kokeilun 1-2 yrityksen kanssa samanaikaisesti, mutta hintakatto on yhteensä edellä mainittu summa. Huomioittehan virallisessa tarjouspyynnössä olevat reunaehdot. Kokeilujaksolla ei voida kerätä henkilötietoja käyttäjäryhmiltä.

Tutustu tarkemmin tarjouspyyntöön liitteestä. Kilpailuun ilmoittaudutaan jättämällä tarjous pdf-muodossa sähköpostitse marjo.kenttala(a)hel.fi keskiviikkoon 4.8. klo 16.00 mennessä.

Tarjouspyyntöön tulleet kysymykset ja vastaukset

  1. Voiko tarjouksen jättää kahden yrityksen yhteishankkeena? Esimerkiksi toinen vastaa enemmän teknisestä puolesta.

Toivotamme tervetulleiksi useamman yrityksen yhteistarjoukset. Suosittelemme kuitenkin, että yksi yritys tekee tarjouksen ja muut yritykset ovat mukana alihankkijoina. Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, tulee ryhmittymän kaikki osapuolet nimetä tarjouksessa sekä ilmoittaa tarjouksesta vastaava osapuoli. Kaikki pyydetyt tiedot ja selvitykset on annettava jokaisesta ryhmittymän osapuolesta. Lähtökohtaisesti kaikki ryhmittymän osapuolet vastaavat yhteisvastuullisesti sopimuksen velvoitteista ja allekirjoittavat sopimuksen. Tilaaja voi perustellusta syytä hyväksyä myös sellaisen ryhmittymän tarjouksen, jossa joku tai jotkut ryhmittymän osapuolista ottavat kantaakseen vain osan sopimusvelvoitteista. Tällainen tilanne ja vastuidenjako sekä tilannetta koskeva perusteltu syy on kuvattava selkeästi tarjouksessa.


Kaipaatko lisätietoa?

  • Marjo Kenttälä

  • Projektipäällikkö
    Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut