Lisättyä todellisuutta historian opetuksen työkaluksi Suomenlinnaan

Haluatko olla herättämässä historiallista Suomenlinnaa henkiin oppijoiden näkökulmasta? Helsingin kaupunki ja Suomenlinnan hoitokunta hakevat kokeilukierrokselle yrityksiä, joilla on opetuskäyttöön toimiva AR-sovellus. Kohteena on Suomenlinna ja 5.-6. luokkalaisten historian opetus.

Suomenlinna on Helsingin suosituimpia käyntikohteita, jossa vierailee vuosittain noin miljoona kävijää. Tämä Unescon maailmanperintökohde on merilinnoitus, jolla on todella mielenkiintoinen historia koko maamme kannalta. Suomenlinna on myös kaupunginosa, jossa asuu noin 800 helsinkiläistä.

Etsimme yritystä, jolla on jo olemassa oleva AR (augmented reality) -alusta sisältöjen kehittämisen pohjaksi. Yhteiskehittämisjaksolle saat avuksesi kasvatuksen ja koulutuksen sekä Suomenlinnan asiantuntijoita. Kehitämme yhdessä sisältöjä, joiden avulla Suomenlinnan historiallisten paikkojen ja tapahtumien opettaminen on monipuolisempaa. Haluamme nähdä, kuinka kaupunkiympäristöä voidaan hyödyntää oppimisympäristönä koululaisille – millaisia ideoita sinulla ja yritykselläsi olisi tarjota tähän?

Tässä innovaatiokilpailussa kaupunki hankkii kokeilun ja AR-sisältöjä kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa kokeilun aikana. Suomenlinnan asiantuntijat auttavat sisältöjen suunnittelussa kontekstin näkökulmasta, kasvatuksen ja koulutuksen osaajat pohtivat kanssanne käyttäjälähtöisyyttä. Yrityksellä olisi hyvä olla kilpailuun osallistuessaan käytettävissään ratkaisun kehittämistä varten alusta, jotta tavoitteiden ansiokas saavuttaminen on mahdollista. Tarjouksessa haluamme kuulla ideoitanne ja suunnitelmianne AR-sisällöistä.

AR-oppimispolun tulee pitää sisällään kolmesta viiteen sisältöpistettä. Tarkoitamme sisältöpisteellä yhtä paikkaa, jossa on oppilaille suunnattua sisältöä (AR-objekteja, tai muuta). Sisältö voi olla kokonaan uusia AR-objekteja, videoita tai erilaisia tehtävätyyppejä. Helsingin kaupunki maksaa kokeilujaksosta yhteensä enintään 35 000 euroa. Kaupunki voi käynnistää kokeilun 1-2 yrityksen kanssa samanaikaisesti. Huomioittehan virallisessa tarjouspyynnössä olevat reunaehdot. Kokeilujaksolla ei voida kerätä henkilötietoja käyttäjäryhmiltä.

Tutustu tarkemmin tarjouspyyntöön liitteestä. Kilpailuun ilmoittaudutaan jättämällä tarjous pdf-muodossa sähköpostitse anna.rantapero-laine(a)hel.fi keskiviikkoon 7.4. klo 16.00 mennessä.

Tarjouspyyntöön tulleet kysymykset ja vastaukset

  1. Onko toiveita sen suhteen, painotetaanko toteutuksessa oppimiskokemuksen kannalta enemmän yksilöä vai yhteisöllistä/luokan yhteistä kokemusta?

Oppimiskokemus on toki yksilölle subjektiivinen ja ainutlaatuinen, mutta siihen johtava toiminta usein yhdessä koettua. Retkikohteissa on luontevaa toimintaa liikkua pienryhminä, kaveripareina tai porukoina, joten voidaan puhua (pien-)yhteisöllisestä kokemuksesta. Pelillisessä / tarinnallisessa ympäristössä liikuttaessa kokemus voi nivoutua yhteen toki koko ryhmänkin kanssa, mutta edellytys sen ei tarvitse olla. 

2. Preferoiko tilaaja itsenäisesti vapaammin koettavaa/seurattavaa vai enemmän opastettua ja tietyssä järjestyksessä kulkevaa AR-oppimispolkua? Vai onko tässä kaikki mahdollisuudet avoimia?

Mahdollisuudet ovat avoimia. Yksi vaihtoehto voisi olla, että reitin voi suorittaa vapaammassa järjestyksessä siten, että aloituspaikat voisivat olla ryhmillä erit. Käyttäjillä olisi siis sama reitti,  mutta eri aloituspisteitä.  Turvallisuusnäkökohdat (mm. siirtymät) tulee ottaa huomioon reitin osalta. Oppimispolulle voi myös rakentaa muutamia eri tasoisia tehtäviä.

3. Tarjouspyynnön perusteella yhteiskehittämisen aikana on ajatus tuottaa AR-sisältöjä, mutta tarjouspyynnössä tuodaan esille myös muiden XR-mahdollisuuksien hyödyntäminen. Olenko ymmärtänyt oikein, että toiveena on yhteiskehittämisen aikana hyödyntää myös muita XR-mahdollisuuksia, vaikka painotus on AR:n puolella?

Tässä hankkeessa Suomenlinnaa kohteena kiinnostaa erityisesti, että löydetään uusia tapoja käyttää Suomenlinnaa oppimisympäristönä ja ne tavat tuovat opettajille opetukseen työkaluja ja uusia mahdollisuuksia. Jos ne toimivat tässä tarkoituksessa, emme näe syytä yleisellä tasolla miksi myös muut XR-mahdollisuudet eivät olisi mahdollisia. Kannattaa kuitenkin huomioida, että esim. VR-laseja on rajoitetusti käytössä. Pääpaino on siis vahvasti AR-ratkaisuissa.

4. Materiaalissa mainitaan linnanpihan rakennuksen 3D-malli, sekä mahdollisuus saada vedenalaisen patorakennelman 3D-malli / pistepilvi. Onko linnan malli saatavina 3D-mallitiedostona jossain yleisessä formaatissa, ja onko oikeudet niin että sitä voi käyttää?

Linnanpihan 3D-mallitiedosto on käytettävissä. Mallinnuksista on tehty materiaalilistauksessakin mainittu video (https://aletorkkel.com/page/3/). Alkuperäisen 3D-animaation työtiedostot voidaan jakaa “as is” -periaatteella eli siinä kunnossa ja formaatissa kun ovat. Formaattina on 3ds Max -ohjelmiston formaatti. Tämä materiaali on saatavilla valitulle yritykselle ainoastaan tähän tiettyyn hankkeeseen käytettäväksi ja sen hyödyntämistä suunnitellaan valitun yrityksen kanssa yhteiskehittämisjaksolla.

5. Onko telakkarakennelman pistepilvi myös jo saatavilla? Näitä voisi käyttää tarkempaan suunnitteluun jo tarjousvaiheessa, mutta varmistus / lisätieto saatavuudesta ja oikeuksista olisi riittävä tieto nyt myös.

Tykistölahden alueen monikeilausmateriaali on saatavilla. Tämä materiaali annetaan valitulle yritykselle ainoastaan tähän tiettyyn hankkeeseen käytettäväksi ja sen hyödyntämistä suunnitellaan valitun yrityksen kanssa yhteiskehittämisjaksolla. Nämä keilausaineistot ovat .xyz ja .txt muodoissa.

6. Käytämme useita eri AR-alustoja ja teknologioita. Jos haluamme ehdottaa muutamaa erilaista AR-mahdollisuutta jotka hyödyntävät eri teknologioita, teemmekö niistä erilliset tarjoukset vai voidaanko kuvata eri vaihtoehtojen AR-mahdollisuuksia hyötyineen ja perusteluineen samassa tarjouksessa?

Erilliset tarjoukset ovat suositeltavia tarjousten vertailtavuuden helpottamiseksi.

7. Voiko yhdistys osallistua tarjouskilpailuun?

Yhdistys voi osallistua vain jos on osana konsortiota, jossa on mukana myös yritys/yrityksiä.

8. Onko hankkeen 35 000€ budjetti alviton eli budjetti on 35 000€ +alv?

Hankkeen budjetti on 35 000e + alv 24%.