Uutta virtaa musiikinopetukseen

Digital School of Arts halusi testata ja yhteiskehittää uudenlaista opetusmateriaaliaan perusopetuksessa, ja Helsingin kokeilualusta tarjosi tähän mainion mahdollisuuden. Digital School of Arts on uusi digitaalinen alusta eri taiteenlajien verkko-opetukselle. Se perustuu videomuotoisiin kurssisisältöihin, joita kokeilussa pääsivät testaamaan alakoulujen opettajat.

Digital School Of Arts:n sisällöt on kehitetty alun perin taiteen perusopetukseen. Kokeilussa sen toimivuutta haluttiin testata myös perusopetuksen musiikkitunneilla. Tavoitteena oli muun muassa selvittää, onnistuuko opettajalta sellaisen instrumentin soiton opettaminen, josta ei itsellä ole osaamista tai kokemusta.

Kokeilun fokuksessa oli digitaalisen taidekoulun musiikin oppimisympäristöstä kaksi kurssia, joissa soittimina ovat ukulele ja rummut. Kurssit ovat opetusvideoita soittimien alkeista, ja niihin on sisällytetty nuotinnus, opetusta tukevat visuaaliset apuvälineet/grafiikat ja tehtävät. Video tarjoaa apua ja tukea ryhmäopetukseen sekä toimii myös itsenäisenä helppokäyttöisenä oppimisvälineenä. ”Meille selvisi, että opettaja, jolla ei ole musiikin koulutusta tai soittotaitoa kyseessä olevista instrumenteista, pystyi pitämään onnistuneen musiikkitunnin luokalleen noin viiden minuutin valmistautumisella”, kertoo Juha Räisänen, yksi Bändikoulun ja DSOA:n opettajista.

Kokeilu toi arvokasta tietoa koulujen käytännöistä

Sisältöjä testattiin usean opettajan voimin. ”Mukana oli luokanopettajia, musiikinopettajia ja erityisluokanopettajia erilaisine oppilasryhmineen. Opettajien perehtymisessä musiikin opetukseen oli vaihtelua”, kuvaili Räisänen opettajien joukkoa. Kokeilu todisti, että DSOA:n tavoite tarjota laadukasta ja pedagogisesti korkeatasoista opetusmateriaalia on onnistunut. Videoiden todettiin rauhoittavan oppituntien alkua, keskittyminen oikeaan asiaan saatiin nopeasti aikaan ja materiaalit olivat toimivia, selkeitä ja helppokäyttöisiä. ”Saimme erinomaisen palautteen lisäksi tietoomme asioita, jotka ovat merkityksellisiä opetusmateriaalin käytettävyyteen kouluissa liittyen”, kertoo Räisänen. ”Esimerkiksi koulujen tietosuojakäytännöistä, jotka ovat oppilaiden kanssa toimiessa erityisen tärkeitä, saimme ratkaisevaa kokemusta ja tietoa.”

Saavutettavuudesta iloa kaikille

Alusta tarjoaa taiteen perusopetuksen mukaista opetusta online-yksityistunneista erilaisiin workshoppeihin sekä alkeis- ja jatkokursseihin. ”Kokeilu kannustaa meitä kehittämään tuotetta eteenpäin”, Räisänen sanoo. Tällä hetkellä alusta tarjoaa alkeiskursseja lauluun, bassoon, pianoon, rumpuihin, ukuleleen, sähkökitaraan ja elektroniseen musiikkiin, mutta jatkossa tavoitteena on tuottaa sisältöjä musiikin lisäksi myös muihin taiteen aloihin. ”Tämän kaltaisen opetusmateriaalin kautta jokaisella on mahdollisuus oppia instrumentin soittoa tai vaikkapa sirkustaitoja asuinpaikasta ja ajasta riippumatta”, iloitsee Räisänen.

Helppo väylä yhteiskehittämiseen

Kokeilu toteutettiin Easy Access Co-Development -toimintamallia hyödyntäen. Malli on tehty kevyeksi, joustavaksi ja mahdollisimman sulavaksi tavaksi toteuttaa yhteiskehittämistä koulujen ja yritysten välillä. Yhteiskehittäminen perustuu yrityksen aloitteeseen ja opettajien kiinnostukseen. Jokainen EAC-yhteistyöprosessi räätälöityy lopulliseen muotoonsa yrityksen ja opettajien välisessä vuoropuhelussa. Kaikkien tulevien kokeilijoiden kannattaa muistaa Räisäsen vinkki onnistuneeseen kokeiluun: ”Yhteistyön aikana opimme, että kaikkea ei kannata testata kerralla, muuten koko kokeilu ja sen tulokset karkaavat käsistä. On hyvä valita sopiva ”palikka” tuotteesta, jota testataan ja yhteiskehitetään”. Joskus kokeilua voidaan jatkaa perustellusta syystä. Uusi DSOA:n kokeilukausi onkin juuri käynnistymässä uusine tavoitteineen, sisältöineen ja instrumentteineen.

Kaipaatko lisätietoa?

  • Marjo Kenttälä

  • Projektipäällikkö
    Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut