360-livevideokuvan ja laajennetun todellisuuden (AR) hyödyntäminen tapahtumatuotannossa

Helsingin kaupunki etsii yhteistyökumppaneidensa Helsinki XR Centerin, Fullsteam Agencyn sekä Elisan kanssa uusia tapahtumaliiketoiminnan innovaatioita. Uuden teknologian hyödyntämisellä halutaan löytää tapoja rikastaa tapahtumakävijöiden kokonaisvaltaista tapahtumakokemusta.

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on monipuolinen ja vetovoimainen tapahtumakaupunki. Sen takeena ovat edellytysten luominen mielenkiintoisille tapahtumille sekä huippulaatuinen ja helposti saavutettava kulttuuri. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa uuden teknologian hyödyntäminen on keskeistä. Tapahtuma-ala on ollut kovan paineen alla pandemiasta johtuneiden rajoitteiden seurauksena ja tämä on osaltaan lisännyt tilausta entistä monimuotoisemmalle tapahtumakokemukselle. Myös tapahtumien ympäristövastuullisuus on teema, johon kaupunki kiinnittää enenevissä määrin huomiota sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden ohessa.

Helsingin kaupunki kuuluu kansainvälisesti tarkasteltuna edelläkävijäkaupunkien joukkoon julkisten kaupallisten 5G-verkkojen kattavuudessa. Kaupunki on rakentanut 5G-kehitykseen liittyvää yhteistyötä määrätietoisesti operaattoreiden ja ratkaisutoimittajien kanssa. 5G-verkot mahdollistavat entistä nopeamman ja luotettavan tiedonsiirron sekä pienen latenssin. 360-livevideokuvan lähettäminen on erinomainen esimerkki käyttötapauksesta, jossa nämä ominaisuudet todentuvat.

Metropolia AMK ja FIVR (Suomen virtuaalitodellisuusyhdistys) ovat vuodesta 2019 alkaen operoineet Arabianrannassa sijaitsevaa Helsinki XR Centeriä, joka on Euroopan johtavia uusien teknologioiden kehittäjäkeskuksia, tukien erityisesti suomalaista pk-yritys- ja tutkimuskenttää.

Yksi potentiaalisimmista uusista teknologioista on AR eli lisätty todellisuus (Augmented Reality). Lisätty todellisuus tuo valitun päätelaitteen (useimmiten älypuhelin tai tabletti) kautta käyttäjälle reaaliaikaisen kuvan ympäristöstä, johon on upotettuna digitaalista informaatiota tekstin, kuvan, äänen, videon ja animaation muodossa. Tunnetuimpia teknologian edelläkävijäsovelluksia on jo vuosia miljoonia pelaajia houkutellut Pokemon Go. Lisätyn todellisuuden suuri potentiaali perustuu siihen, että yksinkertaisimmillaan teknologian hyödyntämiseen tarvitaan vain perinteinen älypuhelin. Näin ollen käyttäjämäärät sovelluksilla voivat olla erittäin korkeita, koska kuka tahansa pystyy niitä kokeilemaan ilman kalliita laitehankintoja. Tämä mahdollistaa niiden hyödyntämisen hyvin myös osana massatapahtumia, koska puhelinta usein käytetään muutenkin tapahtumien aikana. Näin voidaan yhdistää normaaliin tapahtumakokemukseen täysin uusia elementtejä, jotka parantavat vieraiden kokemusta tapahtuman aikana, sitä ennen ja sen jälkeen, ja mahdollistavat yhä paremmin myös koko yleisön välisen yhteisöllisyyden digitaalisten elementtien kautta.

Kuva: Sideways/Antti Närhi

Fullsteam Agency Oy on Helsingissä toimiva konserttien ja festivaalien järjestäjä sekä ohjelmatoimisto. Vuosien saatossa Fullsteam Agency on tuonut Suomeen lähes 2000 ulkomaista artistia tai yhtyettä, joiden lisäksi yritys edustaa noin sataa kotimaista esiintyjää. Fullsteam Agency järjestää konsertteja klubeilla, areenoilla ja stadioneilla, välittää ohjelmaa lähes kaikkiin Suomen keikkapaikkoihin sekä buukkaa suuren osan kotimaisilla festivaaleilla nähtävistä ulkomaisista esiintyjistä. Lisäksi yritys järjestää Seinäjoen perinteikästä Provinssi-festivaalia sekä Helsingissä Nordiksella Sideways-tapahtumaa.

Vuodesta 2015 lähtien Fullsteam Agency on kuulunut osaksi Euroopan johtavaa festivaalijärjestäjää ja maanosan suurimpiin konserttipromoottoreihin lukeutuvaa FKP Scorpiota.

Elisa on kaupallistanut lukuisia uusia 5G-palveluja, joista useita ensimmäisenä maailmassa hyödyntäen 360- livevideokuvaa ja laajennettua todellisuutta. Elisan 5G varmistaa uuden teknologian hyödyntämisen tapahtumatuotannossa ja Suomen laajimmassa 5G-verkossa monipuolisimman toiminta-alueen, joka kattaa 90% suurten kaupunkien väestöstä.

Kokeilijoiden käytettävissä tulee olemaan 5G-asiantuntijoita ja –testausmahdollisuuksia, XR-asiantuntijoita sekä tapahtumateollisuuden ammattilaisia.

Mitä hankintaan?

Kaupunki hankkii kokeilun tai kokeiluja, joissa uusien 5G-, AR- ja kamerateknologioiden avulla tuodaan lisäarvoa erilaisiin yleisötapahtumiin. Kokeiltavat ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi tapahtuman toteutukseen, käyttäjäkokemuksen rikastamiseen tai ympäristövastuullisuuteen.

Ehdotettujen kokeilujen odotetaan liittyvän monimuotoiseen festivaaliin, jossa musiikki on pääroolissa, mutta mukana on myös useita muita tapahtuman elementtejä. Tällaisia muita elementtejä voivat olla esimerkiksi muu ohjelmasisältö, aktiviteetit, ruoka- ja juomapalvelut sekä logistiikka. Kokeiluideat voivat liittyä esimerkiksi keikkakokemuksen rikastamiseen eri tavoin, personoituun ja jaettavissa olevaan festivaalikokemukseen, virtuaaliseen ja reaaliaikaiseen aluekarttaan tai osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen.

Kokeiluun valittujen yritysten kanssa toteutetaan 3 kk:n kehitysjakso, jonka aikana tuotetta kehitetään. Palvelun lopputuloksena syntyy toimiva ratkaisu, joka todentaa teknologian hyödyntämisen ja soveltuvuuden osaksi yleisötapahtumaa. Soveltuvimman kokeilun laajamittaisemmasta toteutuksesta osana Sideways-festivaalia keskustellaan erikseen ratkaisutoimittajien kanssa kokeilujakson päätyttyä.

17.-18.11. Helsinki XR Centerin järjestämässä Match XR-tapahtumassa tarjotaan valituille yrityksille mahdollisuus esitellä ratkaisuaan suurelle yleisölle osana Pohjoismaiden suurinta XR-alan tapahtumaa.

Hankinnan korkein mahdollinen yhteenlaskettu kokonaisarvo on 50 000 € (alv 0%), ja mukaan kehitykseen valitaan korkeintaan kolme ratkaisuehdotusta. Yhden kokeilun maksimiarvo on 20 000 € (alv 0%). Kaupunki voi myös päättää olla aloittamatta kokeilua yhdenkään yrityksen kanssa.

Aikataulu:
Tarjouskilpailu avataan 15.9.2021.

Kysymyksiä voi lähettää 25.9.2021 klo 12.00 asti osoitteeseen tapani.nevanpaa@hel.fi. Vastaukset julkaistaan 29.9.2021 mennessä tällä sivulla.

Tarjouskilpailu sulkeutuu pe 8.10. klo 16.00.

Arviointikriteerien perusteella kolmesta viiteen sopivinta ratkaisua kutsutaan pitchauspäivään 14.10.2021. Pitchauspäivän tapaamiset ovat 30 min pituisia kahdenkeskisiä tapaamisia Tarjoajan ja Tilaajien välillä.

Päätökset valinnoista pyritään tekemään 22.10.2021 mennessä.

Kaipaatko lisätietoa?