Teollista metaversumia kokeiltiin Suomenlinnassa

Uudet tuulet puhaltavat historiallisessa Suomenlinnassa: robottikoira onnistui luomaan 3D-mallin haastavassa ympäristössä, saaren ja mantereen yhdistävässä tunnelissa. Kokeilualusta tarjosi mahdollisuuden oppia uutta robottikoiran tekemästä automaattisesta mallintamisesta.

Muistatko vielä robottikoiran käynnin Suomenlinnassa? VTT:n ja Telian yhteisprojektin puitteissa testattiin, miten hyvin robottikoira soveltuu erilaisten tilojen mallinnukseen. Testbed Helsingin tukemassa kokeilussa tavoiteltiin Suomenlinnan tunnelista 3D-mallia, jota Suomenlinnan hoitokunta voisi käyttää kunnostustöiden suunnittelussa ja töiden toteutusten ohjaamisessa.

Robottikoiran kokeileminen Suomenlinnassa on VTT:n ja Telian osalta osa laajempaa Business Finlandin MURO-hanketta, jossa robotteja testataan erilaisissa ympäristöissä. MURO tulee sanoista ”Multi-purpose Service Robotics as Operator Business”, eli vapaasti käännettynä ”monikäyttöinen palvelurobotiikka operaattoriliiketoimintana”. Monikäyttöiset palvelurobotit ovat kannattavia: niiden avulla voi tehokkaasti hoitaa ”tylsät, tappavat ja tuhruiset” työt.

Monikäyttöisten palvelurobottien käyttömahdollisuudet ulottuvat teolliseen metaversumiin. Se yhdistää fyysisen ja virtuaalisen työympäristön ja mahdollistaa uudella teknologialla etätyöt myös aloilla, jotka ovat perinteisesti edellyttäneet fyysistä läsnäoloa tietyssä sijainnissa. Teollisen metaversumin liiketoiminnallinen potentiaali on suuri: se muun muassa kasvattaa tuottavuutta ja kestävyyttä. Esimerkiksi teollisuuden, kunnossapidon, rakentamisen sekä liikenteen ja logistiikan alat voivat hyötyä teollisesta metaversumista.

Yhteistyötä ja oivalluksia uuden äärellä

Robottikoiraa on testattu ympäri maailmaa, mutta Suomenlinnan kokeilussa oli erityistä aito tarve ja haastava kohde. Esimerkiksi käynnit tunnelissa kunnossapitotöiden suunnittelua varten ovat aina oma vaivansa. Kaikki ennakkosuunnittelu, mitä voi tehdä etänä, helpottaa työtä ja säästää aikaa. Tunnelin maasto on paikoittain epätasainen, siellä on paljon erilaista tekniikkaa ja kalustoa, tilat ovat hämärät, kylmät ja kosteat, ja siellä on ahtaitakin koloja. Robottikoiralle nämä eivät olleet kummoisiakaan esteitä: se on nelijalkaisena ketterä ja monipuolinen liikkuja, joka osaa kiivetä myös esimerkiksi portaita ja ryömiä, toisin kuin perinteisemmät robottimallit.

— Yksi kohtaamistamme haasteista oli, että kohteen maasto oli toisinaan visuaalisesti toistuvaa ja putkimaista. Huomasimme, että välillä oli vaikeaa koota yhtenäistä 3D-mallia toistuvista skannauksista. Tällaiset huomiot ovat kokeilualustatoiminnan parasta antia, jonka pohjalta palvelua voi kehittää entistä paremmaksi, pohtii Marko Lepola Telialta.

Luotu 3D-malli on tarkka kopio aidosta, niin sanottu digitaalinen kaksonen. Siellä voi liikkua niin kuin oikeassakin tunnelissa, ja virtuaalilasit päässä tuntuu, kuin olisi oikeasti Suomenlinnan tunnelissa. Mallia voi käyttää hyödyksi esimerkiksi koulutuksissa, huoltotyön suunnittelussa tai ihmisille vaarallisissa tehtävissä, kuten vaikkapa kaasuvuodon paikallistamisessa. Mallissa kaikki tieto on tarkasti oikeassa sijainnissa, koska robottikoira tietää aina paikkansa.

— Tässä kokeilussa metaversumin luominen robottikoiran avulla on jotain uutta, mitä ei olla maailmalla vielä paljoa nähty. Sen avulla digitaalinen kaksonen saadaan aina pidettyä ajantasaisena, eikä kerättävä tieto pääse vanhentumaan. Manuaalinen mallinnus olisi aikaa vievää, mutta robottikoira tekee sen itsenäisesti ja vaivattomasti, kertoo VTT:n Taru Hakanen.

Business Helsingin innovaatiopalveluiden tiimipäällikkö Kimmo Heinonen summaa:

— Oli kiinnostavaa olla mukana testaamassa konkreettista teollisen metaversumin ratkaisua. Olemme iloisia, että pystyimme tarjoamaan todellisen ympäristön kokeilualustaksi ja siten tukemaan innovaation kehittämistä. Tämä kokeilu oli erinomaisen yhteistyön tulos.

Kaipaatko lisätietoa?

  • Kimmo Heinonen

  • Johtava asiantuntija, tiimipäällikkö
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut