Helsingin keskustassa kokeillaan uusia vehreitä meluseinäkkeitä

Helsingissä kokeillaan kesän ajan ääniympäristöä parantavia väliaikaisia meluseinäkkeitä. Viherseinäkkeet sijaitsevat Erottajanaukiolla sekä Korkeavuorenkadun ja Yrjönkadun kulmauksessa, Designmuseon edustalla. Kokeilun avulla selvitetään, millaisia vaikutuksia moduuleista koostuvilla viherrakenteilla on paikalliseen ääniympäristöön ja alueiden viihtyisyyteen.

Helsinki haki vuodenvaihteessa avoimella tarjouskilpailulla kokeiltavaksi uudenlaisia, väliaikaisia liikennemelua torjuvia viherseinäkkeitä kesäksi 2023. Tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla tiiviiseen kaupunkiympäristöön voidaan luoda hiljaisempia ja viihtyisämpiä vihertaskuja, jotka voisivat tuottaa hyötyjä myös esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden, mikroilmaston sääntelyn tai sadevesien hallinnan edistämiseksi.

Seinäkkeeltä edellytettiin, että sen tulee sopia liikenneväylän läheisyydessä sijaitsevien aukioiden yhteyteen. Lisäksi sen suojan puolella rakenteessa tuli olla penkkejä, joissa on mahdollisuus istuskella ja viettää aikaa. Tavoitteena on, että ratkaisuilla olisi jatkossa skaalautumispotentiaalia tiiviissä ja meluisassa kaupunkitilassa, johon kaivataan monihyödyllisiä viherelementtejä.

Kohteiden toteutukseen tavoiteltiin kahta erilaista ja eri toimittajien toteuttamaa innovatiivista ratkaisua ääniympäristön parantamiseen. Kokeilussa yhdistyykin erilaisten toimijoiden osaaminen ja yhteistyö uudenlaisen rakenteen toteuttamisessa.

Erottajanaukion meluseinäkkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat yhdessä InnoGreen, Parkly ja WSP. InnoGreen suunnittelee ja toteuttaa kestäviä viherratkaisuja, jotka tuovat luonnon lähemmäs ihmistä. Parklyn modulaariset ja kiertotalouteen perustuvat kalusteet lisäävät viihtyisyyttä ja vehreyttä kaikenlaisissa kaupunkitiloissa. WSP on puolestaan rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys, joka kehittää kestäviä ympäristöjä, elinvoimaisia kaupunkeja ja viihtyisiä rakennuksia. Tässä hankkeessa WSP vastasi akustisesta suunnittelusta, melumittauksista ja konsultoi seinäkkeen kaupunkikuvallista yhteensopivuutta aukion ympäristöön.

Korkeavuorenkadun meluseinäkkeen suunnitteli ja toteutti Wau Efekti, joka suunnittelee ja toteuttaa muun muassa erikois-, näyttely- ja messukalusteita. Muunneltava seinäke rajaa kaupunkitilaa ja luo helposti lähestyttäviä ulkotiloja.

Viihtyisämpää kaupunkitilaa asukkaille

Kokeilujen avulla kerätään käytännön kokemuksia kaupunkitilaan sopivista, monihyödyllisistä viherratkaisuista, joilla pyritään parantamaan ääniympäristöä. Samalla tutkitaan, millaisia teknologisia ratkaisuja viherseinäkkeisiin voidaan yhdistää.  Seinäkkeisiin on esimerkiksi kiinnitetty sensorit, jotka mittaavat lämpötilaa ja ilmankosteutta. Lisäksi kaupunki seuraa seinäkkeiden käyttömääriä ja selvittää käyttäjien kokemuksia. Seinäkkeet liitettiin mukaan myös kaupungin kimalaisseurantaan. Näin selviää, houkuttelevatko ne luokseen pörriäisiä.

Koko Helsinki toimii kehitys- ja kokeilualustana yritysten älykkäille ja kestäville innovaatioille. Viherseinäkekokeilut ovat osa kaupungin kokeilualustatoimintaa ja ne toteutetaan Business Helsingin ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä.

Viherseinäkkeet ovat avoinna kaikille kaupunkilaisille syyskuuhun saakka.

Lisätietoja:

Jenni Kuja-Aro
Johtava ympäristöasiantuntija
jenni.kuja-aro@hel.fi

Mikko Martikka
Erityissuunnittelija
mikko.martikka@hel.fi

Kuva: Vesa Laitinen, Helsingin kaupunki