Arjen hyvinvointia arkiaktiivisuuden seurannalla ja lisätyllä todellisuudella

Helsingin kaupunki käynnisti viime vuoden lopussa innovaatiohaasteen työikäisten arkiliikkumisen ja arjen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pilotointivaiheeseen valittiin yritykset Fibion Oy ja 3DBear Oy. Kokeilut käynnistyivät tammikuussa.

Nopeiden kokeilujen haastehaussa haettiin ratkaisuja arkiliikkumisen ja arjen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tarjotun tuotteen oli vastattava yhteen tai useampaan haasteen teemoista: arkiaktiivisuuden ja hyvinvoinnin seuranta, pelilliset ja leikkimieliset ratkaisut arjen aktivoijina, hyvinvointia edistäviin arkirutiineihin kannustavat innovaatiot sekä luonto fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukijana. Määräaikaan mennessä saatiin seitsemän hakemusta, joista pilotointivaiheeseen valittiin kaksi korkeimmat kokonaispisteet saanutta yritystä.

Kahden yritykset kokeilut käynnissä

Fibion Oy on aikaisemmista kokeiluista Helsingin kaupungille tuttu yrityskumppani. Yrityksen liiketoiminnan kärkenä on sensoriteknologian kehitys, jolla seurataan ihmisten aktiivisuutta ja paikallaanoloa. Tämän kokeilun osalta yritys keskittyy kahteen kohdealueeseen: arkiaktiivisuuden ja unenlaadun mittaamiseen.

Työikäisten kohderyhmän osalta istumista, arkiaktiivisuutta, liikuntaa ja energiankulutusta mitataan uudella Fibion SENS -laitteella, joka kiinnitetään reiteen lääketeipillä tai vaihtoehtoisesti sujautetaan housuntaskuihin. Uusi laite mahdollistaa 22 viikon yhtämittaisen mittauksen langattomasti ilman, että laitetta tarvitsee kertaakaan ladata. Laite toimitetaan testaukseen osallistuvalle täysin toimintavalmiina.

Unta seurataan puolestaan maailman tarkimmalla kotiolosuhteisiin soveltuvalla Fibion Emfit -sänkysensorilla, joka kerää dataa testihenkilön patjan alta. Fibion Emfit -järjestelmällä on mahdollista kerätä tarkkaa dataa mm. hengityksestä (hengitystiheys), sydämen toiminnasta (sykevälivaihtelu), liikkeestä (käännökset ja liikkeet) ja näiden perusteella määrittää unen eri vaiheet ja palautuminen erittäin tarkalla tarkkuudella.

Lisäksi ohjelmassa testataan beta-vaiheessa olevaa pilvipohjaista Fibion Interview -työkalua, joka mahdollistaa esimerkiksi äänipäiväkirjan pitämisen ja kyselyiden toteuttamisen erittäin pienellä vaivalla osallistujille.

3DBear Oy on puolestaan pioneeri immersiivisten opetusteknologioiden hyödyntämisessä Suomessa ja maailmalla. 3DBearin ydinosaaminen keskittyy erityisesti lisätyn todellisuuden (AR) teknologioiden hyödyntämiseen opetuksessa ja muilla aloilla.

Tämän kokeilun tiimoilta yritys ottaa loikan terveyden ja hyvinvoinnin maailmaan Terve! -pelinsä kautta. Terve! on lisätyn todellisuuden pelillinen kokemus, jossa käyttäjä voi tuoda itseään aktivoivia sekä arkiliikkumisesta ja arjen hyvinvoinnista kertovia informatiivisia 3D-malleja omaan ympäristöönsä. Sovelluksessa asetetaan 3D-malleja käyttäjän eteen mobiililaitteen kameraa hyödyntäen. Tehtävissä voidaan hyödyntää monipuolisesti pelillisyyttä, joka innostaa mahdollisimman laaja-alaisesti kokeilun kohderyhmää.

Yritys pyrkii testaamaan kokeilun avulla sovelluksen uusimpia ominaisuuksia sekä vauhdittamaan sen tuotekehitystä. Tavoitteena on tuoda sovellukseen enemmän pelillisyyttä ja moninaisempia lisätyn todellisuuden kokemusten käyttötapoja. Kokeilun ohella toteutettavan kyselytutkimuksen kautta yritys pyrkii selvittämään, miten kaupunkilaiset omaksuvat pelillistetyn lisätyn todellisuuden tavaksi aktivoida itseään sekä lisäämään hyvinvointitietoisuutta.

Kokeilut käynnistyivät tammikuussa 2023 ja testiryhmiä kootaan parhaillaan. Kokeilun testaajat rekrytoidaan Helsingin työväenopiston kurssitarjonnan oppilaista sekä kaupungin henkilöstöstä.

Kuva: Juha Valkeajoki, Helsingin kaupunki

Kaipaatko lisätietoa?

  • Roope Töllikkö

  • Projektipäällikkö
    KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut