Ikääntyneiden liikkumisen edistämisen kokeiluihin valitut yritykset

Tammikuussa 2021 avasimme yhteistyössä Helsingin kaupungin liikkumisohjelman kanssa yrityksille nopeiden kokeilujen haasteen, jolla haettiin kotona asuvien ikääntyvien helsinkiläisten liikkumista ja aktiivisuutta edistäviä innovatiivisia ratkaisuja.

Fyysisellä aktiivisuudella on monia terveyshyötyjä ja se parantaa muun muassa ikääntyvien toimintakykyä ja vähentää kaatumisriskiä. Helsingin kaupunki pitää liikkumisen edistämistä tärkeänä: kaupunkistrategiaan kirjatun kärkihankkeen liikkumisohjelman päämäärä onkin, että liikkuminen kaupungissa olisi luonteva ja helppo arjen valinta. Ikääntyvien arkiliikkumisen edistäminen on yksi liikkumisohjelman tavoitealueista.

Haluamme lisätä kotona asuvien ikääntyvien kaupunkilaisten toimijuutta ja innostaa heitä liikkumaan uusilla tavoilla, joten kutsuimme yritykset vastaamaan haasteeseen! Tavoitteena nopeissa kokeiluissa on kehittää innovatiivisia palveluita ja tuotteita yhdessä asiantuntijoiden ja kohderyhmän kanssa, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kohderyhmän tarpeita.

Ketä valittiin mukaan?

Innovaatiohaasteeseen osallistui yhteensä 12 yritystä. Helsingin kaupungin liikkumisohjelman ja elinkeino-osaston asiantuntijoista koostuva raati arvioi ratkaisujen laatua ja liiketoimintapotentiaalia, joiden perusteella päätimme edetä kokeiluihin kahden yrityksen kanssa: Rehaboo ja Fustra.

Rehaboo

GeriActive-peli on hyvin uusi tuote Rehaboolla ja se vastaa erityisesti kotona asuvien ikääntyneiden aktivoinnin tarpeeseen. Peli käyttää tietokoneen tai tabletin kameraa liikkeiden tunnistamiseen ja analysoi liikeradat tekoälyn avulla, palauttaen liikkeet peliin reaaliaikaisesti. Myös kognitiivisten pelien vuorovaikutus tapahtuu liiketunnistuksen avulla, esimerkiksi nostamalla oikeaa ja vasenta kättä ylös vastatakseen kysymyksiin. GeriActive on enemmän kuin vain liikunnallista aktiivisuutta tehostava peli: se on myös visuaalinen pelikokemus, joka ylläpitää kognitiivisia kykyjä ja tuo kontekstuaaliset äänet osaksi peliä ja pelikokemusta. 

Kokeilussa tavoitellaan 20 varhaisen vaiheen muistisairasta kokeilijaa Uudenmaan Muistiluotsin kautta. Kokeilun tavoitteena on kehittää peliä yhä käyttäjälähtöisemmäksi ja monipuolisemmaksi muun muassa kyselyiden ja datan keräämisen avulla. Ikääntyneet pääsevät testaamaan aivan uutta tuotetta ja konseptia, joka toivottavasti innostaa arkiaktiivisuuden lisäämiseen.

”Aivan mahtavaa päästä mukaan kokeiluun pelimäisellä  ja innovatiivisella ratkaisullamme. Odotamme innolla miten palvelutaloihin suunniteltu puistokävelypelimme otetaan vastaan kotiympäristössä, henkilökohtaisilla laitteilla.”
(Katju Lähteenaro, Rehaboo)

Fustra

Seniorisovellus, joka perustuu Fustra-valmennuskonseptiin ja mahdollistaa helpon tavan huolehtia päivittäisistä fyysisistä tarpeista kotona unohtamatta kuitenkaan sosiaalisia tarpeita. Sovelluksesta löytyy ryhmächat ja henkilökohtainen chat-yhteys suoraan valmentajalle. Sovellus sisältää erityisesti ikääntyneille räätälöityjä lyhyitä aktivointiharjoitteita, ruokavalio- ja virkistysvinkkejä sekä yleistä tietoa terveydestä.

Yritys tavoittelee suurta kohderyhmää: tavoitellaan jopa 300 helsinkiläistä ikääntynyttä mukaan. Kokeilijoita tullaan tavoittelemaan eri sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Kokeilun avulla yritys saa arvokasta käyttäjädataa sovelluksesta ja käyttäjäkokemuksia kokeilijoilta. Tarkoituksena on testata, miten perinteinen valmennus taipuu digitaaliseen muotoon ja kuinka herätetään innostus aloittamaan harjoittelu.

“Olemme erittäin iloisia, että Fustra Seniori-palvelu valittiin pilotiksi, etenkin nyt, kun yhdessä liikkuminen on ollut pandemian vuoksi katkolla. Ikääntyvien ihmisten liikunnan ja ylipäätään hyvinvoinnin kehitys on meille lähellä sydäntä. Lähdemme pilottiin erittäin innostuneina.”
Juho Lahti, Fustra International Oy

Kokeilut toteutetaan huhti-kesäkuun 2021 aikana ja tuloksista raportoidaan myöhemmin Testbed Helsinki -sivuilla. “Nopeista kokeiluista on hyötyä paitsi yritysten tuotekehitykselle että ikääntyneiden innostamiselle, mutta myös kaupungille. Tässä kokeilussa saamme arvokasta tietoa muun muassa siitä, miten tavoitamme ikääntyneitä kaupunkilaisia sosiaalisen median avulla liikkumiseen liittyvässä teemassa ja missä määrin kotona asuvat innostuvat erilaisista digitaalisista etäaktivointitavoista”, sanoo kokeiluja koordinoiva Noora Hagman Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta.


Kaipaatko lisätietoa?

  • Sanna Hartman

  • Erityissuunnittelija
    Terveys- ja hyvinvointipalvelut, Health Capital Helsinki -yhteistyö
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut