Ikäihmiset liikkuivat aktiivisesti liikkumisohjelman yrityshaasteessa

Helsingin kaupunki asetti kaupunkistrategiansa 2017-2021 yhdeksi kärkitavoitteista liikkumisen lisäämisen. Ratkaisuja liikkumattomuuden nujertamiseen haettiin myös yrityksiltä. Vuoden 2021 alussa yrityksille käynnistettiin kokeilu kotona asuvien ikääntyvien helsinkiläisten aktiivisuuden lisäämiseksi. Digitaaliset kokeilut toteutettiin kahden yrityksen, Rehaboo Oy ja Fustra International Oy kanssa. Kokeilut koettiin ikäihmisiltä saadun palautteen perusteella hyödyllisinä ja liikkumista lisäävinä. Kokeilujen avulla yritykset saivat tuotteisiinsa lukuisia kehitysehdotuksia, jotta ne palvelisivat jatkossa ikäihmisten kohderyhmää entistä paremmin.

Kokeilussa mukana olleet tuotteet olivat Rehaboon GeriActive-peli ja Fustra Seniori -sovellus. Rehaboon GeriActive-pelissä pelihahmoa ohjataan vartalon liikkeillä. Peli käyttää tietokoneen tai tabletin kameraa liikkeiden tunnistamiseen ja palauttaa liikkeet peliin reaaliaikaisesti. Fustran kokeilussa kehitettiin puolestaan Seniorisovellusta, joka perustuu Fustra-valmennuskonseptiin ja mahdollistaa helpon tavan huolehtia päivittäisistä fyysisistä tarpeista kotona unohtamatta kuitenkaan sosiaalisia tarpeita. Voit lukea valituista yrityksistä ja heidän tuotteistaan lisää täältä.

Kokeilut keräsivät käyttäjiltä kiitosta

Rehaboon kokeiluun osallistui varhaisen vaiheen muistisairautta sairastavia ikäihmisiä. Peli sai kokeilijoilta hyvää palautetta. Erityistä kiitosta sai pelin tekninen helppous, sillä peliä pystyy ohjaamaan pelkillä käsien ja jalkojen liikkeillä. Peli yhdistää liikettä ja kognitiivisia taitoja, mikä oli myös käyttäjäryhmän mieleen.

“Oli hienoa nähdä, kuinka kohderyhmä otti pelimme itsenäisesti käyttöön omilla laitteillaan. Kokeilun aikana saimme todella merkittävää palautetta, jonka avulla olemme päässeet kehittämään pelimme myyntivalmiuteen”, iloitsee Rehaboon perustajajäsen Katju Lähteenaho.

Myös Fustran kokeiluhankkeen aikana kerätyt tulokset olivat positiivisia. ”Fustra Seniori -sovellus kehitti ja tuki käyttäjien aktiivisuutta sekä lisäsi tyytyväisyyttä omaan hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Lisäksi 85 prosenttia käyttäjistä koki Seniori-sovelluksen tarpeelliseksi”, kertoo Fustran yhteyspäällikkö Juho Lahti tyytyväisenä. Erityisen tyytyväisiä käyttäjät olivat sovelluksen helppokäyttöisyyteen, jopa 92 prosenttia kokeilijoista koki sovelluksen käytön helppona tai erittäin helppona.

Kokeilut Helsingin kaupungin kanssa toivat osallistujayrityksille runsaasti uutta oppia

Helsingin kaupunki pyrkii edistämään kaupunkilaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien innovaatioiden kokeilua kehittämällä uusia ratkaisuja yhdessä loppukäyttäjien ja yritysten kanssa.

Kokeilu antoikin yrityksille uusia kehitysideoita. Rehaboon kokeilussa esimerkiksi huomattiin, että kohderyhmän toimintakyky vaihtelee paljon ja sen pohjalta kehitettiin peliin erilaisia vaikeusasteita ja lisää sisältöjä. Peliin kehitettiin myös anonyymi kilpailullinen elementti. Toive kilpailullisuuteen nousi käyttäjiltä. Jatkossa Fustra tulee kokeilun pohjalta kehittämään palvelua entistä paremmin kohderyhmän tarpeisiin sopivaksi esimerkiksi luomalla uusia tasoryhmiä harjoitteluun.

”Kaupunki sai kokeilujen myötä lisää ymmärrystä digitaalisten laitteiden käyttämisestä kotona asuvien ikäihmisten kohderyhmässä. Pelillisyyttä ja sosiaalisia elementtejä kaivataan. Kummankin yrityksen kohdalla on ollut ilo seurata, kuinka tuotteita kehitetään moninaisen kohderyhmän tarpeita vastaavaksi nopeallakin aikataululla”, kommentoi erityissuunnittelija Sanna Hartman elinkeino-osastolta.

Helsingin liikkumisohjelmassa on nyt toteutettu kaksi yrityskokeilua. Ikäihmisten liikkumisen lisäksi toisena teemana oli kaupungin henkilöstön aktiivisuuden lisääminen.  Yrityskokeilujen kokemukset on luettavissa myös liikkumisohjelman seuranta-alustalta, Liikkumisvahdista.

Kaipaatko lisätietoa?

  • Sanna Hartman

  • Erityissuunnittelija
    Terveys- ja hyvinvointipalvelut, Health Capital Helsinki -yhteistyö
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut