Kolme mobiilisovellusta kannustaa toisen asteen opiskelijoita liikkumaan

Helsingin kaupunki avasi innovaatiohaasteen nuorten, erityisesti toisen asteen opiskelijoiden, liikkumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi keväällä 2022. Toisen asteen opiskelijat pääsevät osallistumaan kolmen yrityksen liikkumiseen kannustavan sovelluksen kehittämiseen ja pilotointiin.

Nopeiden kokeilujen haasteessa haettiin innovatiivisia ratkaisuja nuorten fyysiseen sekä henkiseen pahoinvointiin. Yritysten tarjoamien ratkaisujen tuli vastata yhteen tai useampaan haasteen neljästä kärkiteemasta: sosiaalisuus toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen edistäjänä, uudenlaiset ratkaisut kysynnän ja tarjonnan nykyistä parempaan kohtaamiseen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja liikkumisaktiivisuuden seuranta.

Liikuntahaasteita, kaupunkiseikkailuja ja aktiivisuuden seurantaa

Määräajan puitteissa haasteeseen saatiin 12 hakemusta, joista kaupungin eri toimialojen asiantuntijoista koostuva raati valitsi kolme parasta ratkaisua. Valintakriteereinä olivat mm. yrityksen liiketoimintapotentiaali sekä esitetyn ratkaisun laatu ja vastaavuus haasteen teemoihin.

Mukaan valittiin kolme yritystä: Geego Kids Oy, Fennoscandic Simulation Systems Oy, sekä Sunday Morning Solutions Oy. Yritysten ratkaisut innostavat nuoria liikkumaan monipuolisesti niin kaupunki- kuin luontokohteissakin.

Geego Kids Oy on perheliikuntapalveluita tuottava yritys, jonka Geego-sovellus koostuu erilaisista liikunnallisista haastevideoista, liikuntakouluista ja kaupunkihaasteista. Sovelluksen avulla nuoria kannustetaan omaehtoiseen ja monipuoliseen liikkumiseen, sekä korostetaan liikkumisen hyötyjen lisäksi luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Nopean kokeilun kautta yritys pyrkii oppimaan lisää toisen asteen opiskelijoiden kohderyhmästä, esimerkiksi osallistamalla nuoria sovelluksen kehitys- ja pilotointivaiheessa.

Fennoscandic Simulation Systems Oy:n Cityspotting -sovellus on kaupunkiseikkailupeli, joka yhdistää liikkumista, kulttuuria, sekä luontoympäristön tuntemista. Sovelluksen pelillistetty osuus koostuu erilaisista ”spoteista”, joihin käyttäjät suunnistavat selainpohjaisen sovelluksen karttaa käyttäen. Sovelluksessa yhdistyy matalan kynnyksen liikunta ilman kilpailua, sekä tietynlainen arvoituksellisuus ja seikkailu erilaisissa urbaani- ja luontokohteissa. Toisen asteen opiskelijoita otetaan mukaan kokeilun suunnitteluvaiheessa ja yritys pyrkii muokkaamaan sovellusta opiskelijoiden toiveiden ja näkemysten mukaisesti.

Sunday Morning Solutions Oy:n Kaupunki liikkuu -mobiilisovellus tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun nuorten aktivoimiseksi. Sovelluksen toiminnallisuudet koostuvat monesta eri osa-alueesta. Karttasovelluksen kautta käyttäjää ohjataan löytämään ja käyttämään monipuolisesti kaupungin eri liikuntapaikkoja. Sovelluksen avulla nuori voi myös seurata liikunta-aktiivisuuttaan, esimerkiksi askelten tai liikuntapaikkakäyntien muodossa. Tämän lisäksi sovellus kannustaa nuoria liikkumaan esimerkiksi palkitsemisen keinoin. Kuten kaksi edellistäkin ratkaisua, myös Sunday Morning Solutions osallistaa nuoret tuotteen toiminnallisuuksien suunnitteluun.

Kaikki kolme yritystä ovat jo päässeet työn touhuun kohderyhmiensä kanssa. Pilottijaksot jatkuvat kesän yli lokakuun loppuun saakka. Kokeilujen opeista ja tuloksista kerrotaan Testbed Helsinki -sivustolla kokeilujaksojen päätyttyä.

Kuva: Aki Rask / Helsingin kaupunki

Kaipaatko lisätietoa?

  • Roope Töllikkö

  • Projektipäällikkö
    KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut