Innovaatiohaaste nuorten liikkumisen lisäämiseksi – haku auki nyt!

Helsingin kaupunki on avannut yrityksille suunnatun haun nuorten liikkumista edistävään innovaatiohaasteeseen. Haasteessa haetaan innovatiivisia tapoja toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen lisäämiseen, sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Kaupunkistrategian (2021–2025) mukaisesti Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa edellytykset liikkuvaan elämään kohenevat niin, että kaupunkilaisten terveys paranee. Jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta kannustetaan liikkumaan matalalla kynnyksellä.

Tässä innovaatiohaasteessa suurennuslasin alla ovat toisen asteen opiskelijat. Oppivelvollisuusikäisistä toisen asteen opiskelijat liikkuvat vähiten: Alle viidennes liikkuu kansallisten suositusten mukaisesti, eli tunnin reippaasti päivässä. Tämän lisäksi, Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan koronapandemian tuomat haasteet ilmenevät kyseisellä ikäryhmällä kasvavilla mielenterveysongelmilla: Syrjäytyneisyys, sekä masennus- ja ahdistuneisuusoireilu ovat lisääntyneet merkittävästi helsinkiläisnuorten keskuudessa.

Kolme neljästä nuoresta haluaisi kuitenkin liikkua enemmän. Liikkumisen lisäämisellä on tutkitusti todistettu positiivinen vaikutus esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn, mutta myös psyykkisten oireiden, kuten stressin ja koulun aiheuttamien paineiden lieventämiseen. Liikkumisella on myös tärkeä sosiaalinen ulottuvuus, joka korostuu nuorten sosiaalista kanssakäymistä rajoittaneen pandemian aikana: liikunnalla ja harrastuksilla on merkittävä vaikutus nuorten vuorovaikutustaitojen ja kaverisuhteiden ylläpidon kannalta.

Haemme mukaan yrityksiä, joiden tuote tai palvelu vastaa yhteen tai useampaan innovaatiohaasteen teemoista:

 • Sosiaalisuus toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen edistäjänä: Kaverit ja sosiaaliset verkostot edesauttavat liikkumiseen aktivoinnissa ja siihen sitoutumisessa.
 • Uudenlaiset ratkaisut kysynnän ja tarjonnan nykyistä parempaan kohtaamiseen: Helsingissä on paljon erilaisia liikkumis- ja liikuntamahdollisuuksia, mutta kaupunkilaiset eivät ole niistä useinkaan tietoisia.
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen: Terveellisten elämäntapojen tukeminen ja uusien terveellisten tapojen muodostaminen hyvinvointiteknologian keinoin (uni, ravinto, liikkuminen).
 • Liikkumisaktiivisuuden seuranta: Liikkumis- ja liikuntasuoritusten kirjaaminen ja seuranta, sekä käyttäjän motivointi ja palkitseminen.

Tarjouskierroksella ei haeta täysin valmiita kaupallisia ratkaisuja, vaan ensisijaisesti sellaisia tuotteita, joita voidaan kehittää ja testata kokeilun aikana yhdessä käyttäjien ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Tarjotuilla ratkaisuilla tulee olla liiketoiminnallista potentiaalia, sekä innovatiivinen lähestymiskulma luotuun haasteeseen. Hae mukaan täältä.

Hakemukset on jätettävä 11.02.2022 klo 15:00 mennessä. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Lisätietoa haasteesta löydät tarjouspyynnöstä:

Kaipaatko lisätietoa?

 • Roope Töllikkö

 • Projektipäällikkö
  KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut