Yrityslähtöiset kokeilut tuotekehityksen tukena

EDUAmbience, Korkeakouluun.com ja Vreal toteuttivat kevään aikana helsinkiläisissä kouluissa ja oppilaitoksissa kokeiluja Easy Access Co-Development (EAC) -toimintamallilla. Yrityslähtöisen EAC-kokeilun lähtökohtana on yrityksen omat tarpeet ratkaisunsa kehittämiseen.

Easy Access Co-Development (EAC) -kokeiluissa tuotteen tai palvelun testaaminen ja kehittäminen voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Kokeilut räätälöidään yritysten tarpeiden mukaan, ja ne ovat kestoltaan yleensä noin kolmen kuukauden mittaisia.

Kevään aikana kokeilualustalla toteutui kuusi EAC-kokeilua ja yksi innovaatiohaasteen kautta kehitettävä tekoälyratkaisu edistyi demovaiheeseen. Kevään kokeiluihin osallistui 500 oppilasta ja opiskelijaa.

EDUAmbience kehitettiin julkaisuvalmiiksi

EDUAmbience on taustamusiikkipalvelu, joka sisältää pedagogiseen käyttöön tarkoitettuja musiikkimaisemia ja rentoutusharjoituksia. Palvelun tavoitteena on rauhoittaa oppimisympäristöjä ja lisätä hyvinvointia.

EDUAmbiencen kokeilussa testattiin, miten erilaiset musiikkimaisemat toimivat opetuksen tukena, millaisia kokemuksia opettajille syntyy tuotteen käytöstä sekä minkälaisia kokemuksia oppilailta saadaan.

“Saimme kokeilusta erittäin arvokasta palautetta opettajilta”, kertoo EDUAmbiencen toimitusjohtaja Mikko Hömmö. “Opettajat pitivät palvelua tärkeänä ja hyödyllisenä, ja saimme heiltä vahvistusta ja ideoita sekä toiminnallisuuksiin että ratkaisun erilaisiin käyttötarkoituksiin”, Hömmö jatkaa.

Kokeilussa testattiin soittimen prototyyppiä, ja palautetta hyödynnettiin tuotekehityksessä. “Kokeilun aikana kehitimme soittimen valmiiksi ja olemme nyt toteuttaneet kaupallisen julkaisun EDUAmbiencesta”, Hömmö kertoo tyytyväisenä.

Kuva: EDUAmbience

Korkeakouluun.com keräsi ideoita palvelun jatkokehittämiseen

Korkeakouluun.comin missio on tarjota opiskelijoille tukea jatko-opiskelupaikan etsinnässä”, kertoo myyntijohtaja Frans Kangasniemi. “Verkkopalvelumme avulla opiskelijat löytävät helposti todistusvalinnan tuloksia edellisiltä vuosilta ja pystyvät selkeyttämään omaa polkuaan jatko-opintoihin siirtymisessä.”

Kokeilun tavoitteena oli kuulla opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden yhteishakuun liittyvistä toiveista ja tarpeista. Kokeilussa toteutettiin opinto-ohjaajien työpaja Helsinki Education Hubissa. Työpajassa kuultiin yhteishakuun liittyvistä haasteista sekä kerättiin palautetta ja ideoita palvelun kehittämiseksi. Lisäksi yritys vieraili lukioissa opinto-ohjauksen tunneilla ja palvelua myös pilotoitiin osana arjen ohjaustyöskentelyä.

“Pystymme nyt hahmottamaan paremmin hakuprosessiin liittyviä haasteita. Saamamme palaute ja kehitysehdotukset pilotoinnissa tulevat toimimaan pohjana palvelun jatkokehityksen suunnittelussa. Kokeilu vahvisti, että opiskelijoiden lisäksi myös oppilaanohjaajat kokivat palvelun hyödylliseksi”, kertoo Kangasniemi.

Vrealin kokeilussa kehitettiin palvelukonseptia

Vreal on verkkopohjainen alusta kulttuuriperinnön kokemiseen. “Vrealin avulla museo-oppaat ja kulttuuriperinnön asiantuntijat ympäri maailmaa herättävät ainutlaatuiset kohteet näytöllesi reaaliajassa”, kuvailee Vrealin toimitusjohtaja Johannes Söderström.

Kokeilussa oppilaat saivat opastuksia Ruotsin vallan ajan teemoista ja kohteista suomeksi ja ruotsiksi. Oppilaat pääsivät kurkistamaan Uudenkaupungin, Turun, Haminan ja Ahvenanmaan historiallisiin kohteisiin Helsingistä käsin. “Kokeilussa halusimme ymmärtää, millaisella konseptilla Vreal parhaiten palvelee kouluja. Kokeilun myötä palvelukonseptimme kehittyi, ja koulujen tarpeet ja tavat hyödyntää Vrealin kaltaista palvelua kirkastuivat”, kertoo Söderström.

Uusi hanke tehostaa yrityslähtöisiä kokeiluja

EAC-kokeilumahdollisuudet jatkuvat jälleen syksyllä. Uusi Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -hanke tarjoaa yrityksille entistä tehokkaamman mahdollisuuden tuotteidensa ja palvelujensa testaamisen ja kehittämiseen yhdessä loppukäyttäjien kanssa. “Esimerkiksi liikkuvassa oppimisen tilassa EdTech-ratkaisut saavuttavat laajemman kokeilijakunnan lyhyemmässä aikataulussa kuin aiemmin”, kertoo projektipäällikkö Marjo Kenttälä.

Hankkeen kokeilumahdollisuuksista kerrotaan syksyllä 2023. Hanke on EU:n osarahoittama.

Kaipaatko lisätietoa?

  • Marjo Kenttälä

  • Projektipäällikkö
    Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut