Älyliikenne

Älyliikennetoimija, tule kehittämään kanssamme! Autamme kokeilemaan ja kehittämään uusia älykkään liikenteen ja liikkumisen ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Mitä kokeilualustatoiminta tarjoaa älykkään liikenteen yrityksille?

Helsinki tunnetaan älykkään liikenteen edelläkävijänä niin avoimen datan ja rajapintojen, uusien palveluiden kuin automaationkin suhteen. Meillä on pitkä kokemus datan avaamisesta ja hyödyntämisestä, korkean teknologian osaajia sekä toimiva ja mahdollistava toimintaympäristö uusien ratkaisujen testaamiselle ja toteuttamiselle. Uusia palveluita ja teknologioita kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä kaupungin, yritysten, tutkimustahojen ja kaupunkilaisten kanssa.

Älyliikenteen kokeilualustatoiminta pohjautuu Mobility Lab Helsinki -hankkeeseen.

Millaisia älyliikenteen ratkaisuja kehitämme?

Älykkään liikenteen ja liikkumisen kokeilualustatoiminta tarjoaa mahdollisuuksia ensireferenssejä hakevista startupeista aina isoihin yrityksiin ja tutkijoihin. Kokeiltavien ratkaisujen tulee edistää liikenteen ja liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä torjua ilmanlaatuun ja päästöihin liittyviä haittoja. Kokeiltavien ratkaisujen valintaan vaikuttaa lisäksi niiden uutuusarvo ja niistä saatava uusi tieto.

Älyiikenteen kokeilutoiminnan keskiössä ovat digitaaliset ratkaisut ja älykkäät palvelut – oli kyseessä sitten IoT-ratkaisut, tekoäly, MyData, datan tuottaminen tai analyysipalvelut, liikenteen tilannekuvan kehittäminen tai uudenlaiset liikkumisvälineet. Kohderyhmänä voivat olla ratkaisujen loppukäyttäjät, yritykset tai julkinen sektori.

Vuodesta 2022 alkaen fokusalueeksi on nostettu liikenteen digitaaliset kaksoset: liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvän datan tehokkaampi ja helpompi yhdistely muuhun kaupunkitietoon ja -malleihin.

Kokeilutoiminnan tukeminen

Edistämme kokeilutoimintaa ja uusien ratkaisujen kehittämistä erilaisin keinoin.

1) Löydämme kokeilujen toteuttamiseen ja hyödyllisyyden arviointiin oikeat kaupunkiorganisaation osapuolet.

2) Etsimme sopivat kokeilu- ja toteutuspaikat kaupunkiympäristöstä ja katutilasta.

3) Autamme alueen asukkaiden osallistamisessa ja kokeilun viestinnässä sekä näkyvyydessä.

4) Tarjoamme kohtaamispaikan ja yhteistyötilan startup-keskittymä Maria 01:ssä.

5) Järjestämme ajoittain avoimia hakuja nopeille kokeiluille.

Edistämme ensisijaisesti yrityslähtöisten ideoiden ja ratkaisujen testaamista mahdollistavan kokeiluympäristön ja yhteistyön kautta. Älyliikenteen kokeilualustatoiminnan kautta ei rahoiteta kokeilijoita. Poikkeuksena tästä ovat nopeiden kokeilujen haut, joissa parhaiden ehdotusten kokeilusta aiheutuvia kustannuksia korvataan kokeilijoille. Älyliikenteen kokeilualustatoiminta ei ole myöskään ohituskaista julkisiin hankintoihin.  Edistämme kuitenkin mielellämme parhaiden ratkaisujen mahdollisimman laajaa käyttöönottoa yhdessä kehittäjäkumppaneidemme kanssa.

Kuva: Jussi Hellsten

Lisätietoja

Lisätietoa toiminnasta ja mahdollisuuksista löytyy Mobility Lab Helsingin verkkosivuilta. Toimintaa koordinoi Business Helsinki yhdessä kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin kanssa.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kehitteillä uusi liikenteen tai liikkumisen ratkaisu, jota pitäisi päästä testaamaan aidossa kaupunkiympäristössä!

Ajankohtaista

Kaipaatko lisätietoa?

  • Juho Kostiainen

  • Projektipäällikkö
    Mobility Lab Helsinki
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut