Neljä yritystä kokeilee ratkaisuaan oppimisympäristöjen käyttäjälaskennassa

Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa on useita yhteiskäyttöisiä tiloja, joiden käyttöaste halutaan selvittää. Tilojen ominaisuudet ja käyttöajat sekä käyttäjien alaikäisyys tekevät oppimisympäristöjen käyttäjälaskennasta haastavaa. Innovaatiohaasteen voittaneet yritykset pääsevät kokeilemaan ratkaisujaan aidoissa oppimisympäristöissä.

Helsingin kaupungilla on useita yhteiskäytössä olevia tiloja, joiden käyttöasteesta ei ole varmaa tietoa. Koulujen ja oppilaitosten tiloille on paljon kysyntää, joten kaupunki haluaa varmistaa, että tiloja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Oppimisympäristöjen käyttäjälaskenta on kuitenkin monesta syystä haasteellista. Perinteisten luokkahuoneiden lisäksi käytössä on avoimia tiloja, joissa läpikulkevia ihmisiä on paljon – esimerkiksi auditorioita, kirjastoja, auloja, isoja ryhmätyötiloja ja ruokasaleja. Kouluympäristöissä tiloja käytetään korostetusti tiettyinä ajankohtina päivässä. Lisäksi tilojen käyttäjät ovat usein alaikäisiä, joten tietoturva ja kävijöiden yksityisyys täytyy huomioida erityisen tarkasti. 

Haimme helmikuussa 2024 innovaatiohaasteella ratkaisuja oppimisympäristöjen käyttäjämäärien laskentaan ja tilojen käyttöasteiden seurantaan.

– Tähtäimessämme on edistää oppimisympäristöjen tehokasta käyttöä. Valitsimme kokeiluihin innovatiivisia ratkaisuja, joilla on liiketoiminnallista potentiaalia ja valmius kehittyä testauksen kautta, kertoo projektipäällikkö  Marjo Kenttälä

– Halusimme kokeiluun eri kehitysvaiheissa olevia toisistaan poikkeavia ratkaisuja, jotta voimme verrata niiden tuottamaa dataa keskenään. Tästä on hyötyä paitsi käyttäjille, myös yrityksille, jotka pääsevät tällä tavalla kehittämään omaa tuotettaan yhdessä toisten yritysten kanssa, lisää projektiasiantuntija Antti Värtö

Innovaatiohaasteesta kokeiluihin

Testbed Helsingin EdTech-kokeiluihin valittiin neljä yritystä. Kävimme paikan päällä Stadin AO:ssa ja Helsingin yliopiston Physicumissa yritysten edustajien kanssa tutustumassa kokeilutiloihin ja miettimässä, millainen ratkaisu tuottaisi kaikkein kiinnostavinta tietoa eri tiloissa. Yritysten edustajat pystyivät myös vaihtamaan ajatuksia sekä keskenään että oppilaitosten edustajien kanssa.

Oppimisympäristöjen käyttäjälaskennan kokeiluihin valitut yritykset

Supersightin ratkaisu perustuu kännyköihin, joihin on asennettu objektintunnistusalgoritmi. Algoritmi osaa luokitella kameran kuvassa näkyvät objektit ja laskea ne. Ratkaisu on täysin tietoturvallinen: kameran kuva siirtyy vain algoritmille, joka ei tallenna ihmisistä muuta tietoa kuin sen, että he ovat ihmisiä. Ratkaisu ei vaadi WLAN-yhteyttä, koska kännyköissä on omat SIM-kortit. Kokeilussa testataan muun muassa erilaisten puhelinmallien käyttöä. Ratkaisulla on positiivinen vaikutus laitteiston elinkaarenhiilijalanjälkeen: se mahdollistaa käytettyjen puhelimien kierrätyksen ja uudelleenkäytön. 

Sulevision ratkaisu perustuu selaimessa pyörivään hahmontunnistusalgoritmiin. Ohjelmaa voi käyttää minkälaisen kameran avulla tahansa, joten käyttäjä voi kustannustehokkaasti hyödyntää jo omistamiaan välineitä. Tämä ratkaisu kykenee seuraamaan tilojen käyttöastetta ja kertoo yhteiskäyttötilojen käyttötavoista. 

Fidera tarjoaa kokeiluihin monipuolisen ratkaisun, jossa yhdistetään radioteknologian, videoanalytiikan ja IoT:n elementtejä älykkäästi ja taloudellisesti. Kokeilussa voidaan hyödyntää vielä demo-, tutkimus- ja kehityslaitteistoa. 

Mikro-Väylän tietoturvallinen ratkaisu perustuu hahmontunnistusalgoritmiin ja pystyy havaitsemaan, miten tilaa on käytetty: esimerkiksi missä osissa huonetta ihmiset ovat useimmin liikkuneet, ja mikä osa huoneesta on ollut vähemmän käytetty. Ratkaisu mahdollistaa reaaliaikaisen käyttäjälaskennan. Innovatiivisilla ominaisuuksilla tila voidaan jakaa laskenta-alueisiin. 

Käyttäjälaskennan kokeilut ovat alkaneet

Käyttäjälaskentaratkaisujen ensimmäinen kokeilujakso on huhtikuusta toukokuun loppuun. Toukokuussa järjestämässämme aamiaistilaisuudessa kokeiluihin valitut yritykset kertoivat kokemuksistaan ja nykyiset sekä potentiaaliset käyttäjät saivat kertoa toiveistaan ja tarpeistaan. Saadun palautteen perusteella yritykset voivat halutessaan muokata ratkaisujaan kokeilun toiselle jaksolle syys-lokakuussa 2024. Kokeilujen tuloksista kuullaan päätöstilaisuudessa marraskuussa. 

Kokeilut ovat osa Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST) -hankkeen toimintaa. JAVIST tarjoaa yrityksille entistä tehokkaamman mahdollisuuden erilaisten palvelujen testaamisen ja kehittämiseen yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Hanke on EU:n osarahoittama. 

Kuvituskuvat: Vesa Laitinen/Testbed Helsinki, kuvat aamiaistilaisuudesta: Ella Niemi/Testbed Helsinki

Kaipaatko lisätietoa?

 • Marjo Kenttälä

 • Projektipäällikkö
  Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Antti Värtö

 • Projektiasiantuntija
  Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut