Ehjänä irrotettujen rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on nyt helpompaa – tutustu tuotekelpoisuuden osoittamisen määrittelyihin

Ehjänä purettavien rakennusosien uudelleenkäytön kelpoisuuden arviointi ja osoittaminen on ollut tähän mennessä hankalaa. Uusi kelpoisuuden osoittamisen määrittävä työkalu kertoo, millä toimenpiteillä uudelleenkäytettävät rakennustuotteet voidaan määrittää turvallisiksi ja toimiviksi uusissa käyttökohteissa.

Lisämateriaaleja päivitetty 29.2.2024

Työkalu kokoaa tuotekelpoisuusmäärittelyjä osana rakennuspaikkakohtaista varmentamista sekä uudelleenkäyttäjän että rakennusvalvojan hyödynnettäväksi. Määrittelyt koskevat yleisimpiä purkutuotteita kuten tiiliä, liimapuuta, kantavia teräspalkkeja ja -pilareita, ikkunoita, ovia ja kattotiiliä.

Työkalua on valmisteltu Helsingin kiertotalouden klusteriohjelman toimeksiannosta ja sitä on käsitelty rakennusvalvonnan yhteisten käytäntöjen Toptenin Hiilijalanjälki ja kiertotalous -ryhmässä. 

“Uusille rakennustuotteille on olemassa CE-merkinnät ja muut selkeät sertifikaatit. Myös uudelleenkäytettäville rakennustuotteille relevantit ominaisuudet esimerkiksi puristuslujuudesta pakkasenkestävyyteen tulee olla riittävät, jotta ne toimivat suunnitellusti uudessa rakennuskohteessa. Tähän mennessä asian osoittaminen on tapahtunut pitkälti erehdysten ja korjaavien toimenpiteiden kautta”, määrittelyt yhdessä kiertotalousklusterin kanssa koonnut konsultti Antti Koponen kertoo.

Uudelleenkäytöstä ennakoitavaa toimintaa

Rakennusosien uudelleenkäyttö säästää luonnonvaroja ja päästöjä. Määrittelyjen avulla voidaan varmistaa, että ehjänä irrotettujen purkutuotteiden hyödyntämisestä tulee järjestelmällistä ja ennakoitavissa olevaa toimintaa rakennusprojekteissa, uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden turvallisuudesta ja toimivuudesta tinkimättä.

Kelpoisuuden osoittamisen perusteet määräytyvät purkutuotteen ja sen uuden käyttötarkoituksen perusteella. Joissain tapauksissa voidaan edellyttää testaamista laboratoriossa, mutta toisinaan voidaan hyödyntää tuotteen käyttökokemusta alkuperäisessä purettavassa rakennuksessa. 

Jotta rakennushankkeen loppumetreillä ei tule yllätyksiä, kannattaa rakennusvalvontaan olla ajoissa yhteydessä ja selvittää, miten kelpoisuuden osoittamisen yksityiskohdat ratkaistaan työkalua käytettäessä. Rakennuspaikkakohtaista varmennusta käytettäessä on pitkälti kunnan rakennusvalvojan päätettävissä, mitkä selvitykset hän katsoo riittäviksi.

“Tehokas rakentamisen kiertotalous vaatii vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä. Nyt, kun määrittelyt tuotekelpoisuudelle ovat julkisesti kaikkien käytettävissä ja kommentoitavissa, se toivottavasti myös edistää purkutuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen liittyvän uuden liiketoiminnan kehittymistä”, Koponen visioi.

Tutustu työkaluun ja anna palautetta


Excel-pohjaista työkalua päivitetään saadun palautteen perusteella. Työkalu sisältää kelpoisuuden osoittamisen määrittelyt yleisimmille purkutuotteille:

  • poltettu tiili
  • kalkkihiekkatiili
  • liimapuu
  • teräs
  • ikkunat
  • ovet
  • savikattotiili

Lisämateriaalia työmaatesteistä

Helsingin kiertotalousklusteri on toteuttanut kehityshankkeita uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamisen helpottamiseksi. Alla olevat materiaalit sisältävät kuvaukset teräksen Vickers-kovuuden ja liimapuun liimasauman lujuuden työmaatesteistä sekä raportteja testituloksista.

Esitysmateriaali kehityshankkeista ja niiden tuloksista
Katso Antti Koposen esityksen tallenne Helsinki-kanavalta

Teräksen Vickers-kovuuden työmaamittaus

Tahvonlahden teräspilarien Vickers-kovuuden mittaustulokset
Tahvonlahden teräspilareista otettujen testinäytteiden laboratoriotestien lujuustulokset
Tahvonlahden teräspilareista otettujen testinäytteiden kemiallisen analyysin tulokset
Vickers-kovuusmittauspalvelun esittely

Liimapuun liimasauman lujuuden arviointi työmaalla poranäytteistä

Liimapuun liimasauman lujuuden työmaatestauksen tutkimusraportti
Liimapuusta otetuille testinäytteille laboratoriossa tehtyjen liimasauman delaminointi-testien tulokset
Liimapuun liimasauman lujuuden työmaatestipalvelun esittely

Palautetta voi antaa suoraan taulukoiden ylläpitäjälle:

Antti Koponen
Rasek Consulting Oy Ltd
p. +358 50 414 0082
anttiantero.koponen@gmail.com


Kuva: Vesa Laitinen, Helsingin kiertotalousklusteri