Ikkunoiden uudelleenkäyttö on mahdollista, mutta toimintamallit puuttuvat

Ikkunat on tunnistettu rakennusosiksi, joiden korjaaminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys edistäisivät rakentamisen kiertotaloutta merkittävästi. Silti vain rajallinen määrä ikkunoista päätyy uuteen käyttöön. Selvitykset koostavat yhteen keinoja pitää ikkunat ja ikkunalasit kauemmin kierrossa.

Esiselvitys ikkunoiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen nykytilasta sekä mahdollisuuksista

Ikkunoiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen nykytilaa sekä mahdollisuuksia kartoitettiin Kierivän toteuttamassa esiselvityksessä. Tavoitteena oli kuulla alan toimijoiden näkemyksiä uudelleenkäytöstä ja ideoida uusia keinoja käyttää ikkunoita uudelleen.

Selvityksessä ilmeni osin vanhentuneita käsityksiä ja puutteellista tietoa uudelleenkäytöstä. Osa haasteista on helppo ratkaista, mutta toisten ratkaiseminen edellyttää uutta osaamista ja kohdennettua viestintää. Raportti koostaa yhteen esiselvityksen keskeiset tulokset ja jatkosuositukset.

Esiselvitys vanhojen ikkunoiden uudelleenkäytöstä

Nea Kekkosen laatima selvitys täydentää Kierivän esiselvitystä taustoittamalla vanhojen ikkunoiden uudelleenkäytön mahdollisuuksia. Selvityksessä esitetään periaatteet ikkunoiden elinkaaren jatkamiselle ja vanhojen ikkunoiden uudelleenkäytölle sekä annetaan sovellettavissa olevia ohjeita uudelleenkäytön suunnittelulle ja potentiaalin arvioinnille.

Esiselvityksen perusteella ikkunoiden uudelleenkäyttö olisi mahdollista Suomen ilmasto-oloissa ja toimintaympäristössä myös laajassa skaalassa, mutta se vaatii ajattelutavan muutosta, lainsäädännön selkiyttämistä sekä yhteisiä, kiertotalouteen ohjaavia toimintatapoja rakennusalalla.

Ikkunalasien uudelleenkäyttökokeilu

Helsingin kiertotalousklusteri toteutti kesällä 2023 yhteistyössä Olla Architecturen, Areimin, Inlookin ja Noste.ion kanssa kokeilun, jossa etsittiin uusia tapoja uudelleenkäyttää peruskorjattavan toimistokiinteistön rakennusosia. Kokeiltavaksi valittiin kohteen ikkunat, joista valmistettiin uusia lasisia väliseiniä.

Lasit turvalaminoitiin ja uudet väliseinät koeasennettiin peruskorjauskohteeseen, jossa niitä voitiin tarkastella oikeassa ympäristössään. Vanhoista ikkunoista tehdyt lasiseinät istuivat luontevasti rakennukseen, jonka osana ne ovat alun perin olleetkin. Kokeilun tuloksista julkaistaan raportti myöhemmin.

Lue arkkitehti Laura Varan blogikirjoitus kokeilusta

Katso video ikkunalasien uudelleenkäyttökokeilusta

Kuva: Maija Astikainen, Helsingin kiertotalousklusteri