Korjausrakentaminen kasvattaa rakennusten elinkaarta

Rakennuksen purkaminen on peruuttamaton päätös. Olemassa olevia rakennuksia voidaan purkamisen sijaan korjata, muokata käyttötarkoitukseltaan tai hyödyntää sellaisenaan.

Rakennusten keskimääräinen elinkaari on vain 43 vuotta, vaikka sitä voitaisiin kasvattaa kohtuullisen helposti. Ympäristön ja ilmaston näkökulmasta purkaminen onkin usein liian helppo ratkaisu.

Ennen purkupäätöstä tulisi pysähtyä miettimään, mitä vaihtoehtoja purkamiselle on. Jos syy on se, ettei rakennuksen tekniikka ole enää tätä päivää, on hyvä selvittää, voiko rakennuksen teknisiä ominaisuuksia päivittää. Rakennuksen ajantasainen kunnostaminen pitää korjausvelan pienenä ja venyttää kiinteistön elinikää.

Jos purkamista suunnitellaan siksi, ettei rakennuksella enää ole käyttöä, voidaan selvittää, miten rakennuksen käyttötarkoitusta voitaisiin muuttaa. Voidaanko edes osa rakennuksesta säästää rakentamalla esimerkiksi laajennusosa tai lisäkerroksia?

NCC:n Kulma21 Pohjoisella Rautatiekadulla on esimerkki rakennushankkeesta, jossa osa alkuperäisestä kiinteistöstä on säilytetty. Entisestä Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan talosta jäävät jäljelle alkuperäiset perustukset, kantava runko, hissi- ja porraskuilut sekä ulkoseinärakenne.

Videolla Pekka Pakkanen Planetary Architecture -arkkitehtitoimistosta ja Jarkko Heinonen NCC:ltä kertovat, mitä olemassa olevan rakennuskannan korjaaminen vaatii ja millaisia hyötyjä siitä on paitsi ympäristölle myös rakennuksen käyttäjille ja omistajille.

Artikkelin kuva: Eetu Ahanen, Helsinki Partners