Kokeiluista oppeja tiilien ehjänä irrottamiseen

Helsingin kiertotalousklusteri on toteuttanut tiilien irrotuskokeiluja yhteistyössä Spolia Designin kanssa. Kokeiluista on saatu käytännön oppeja tiilien irrottamisen ja puhdistamisen menetelmistä sekä tiilien uudelleenkäytön mahdollisuuksista.

Tiilijulkisivun irrottaminen lohkoina

Talvella 2023 Helsingin Heikkiläntiellä kokeiltiin tiilijulkisivun irrottamista isompina, noin neliön kokoisina lohkoina. Tiililohkot irrotettiin sahaamalla timanttisahalla ja käyttämällä urakoitsijan rakentamaa nostolaitetta. Kokeilu osoitti, että muurauslaastin tutkiminen on erityisen tärkeää, jotta lohkoja voidaan jatkossa tehdä sementtilaastilla muuratuista rakenteista. Kokeilu toteutettiin Helsingin kiertotalousklusterin, SATOn, Spolia Designin, IdeaStructuran ja Helsingin Talosiirron yhteistyönä, ja siitä julkaistaan raportti myöhemmin.

Julkisivusta irrotettuja vaaleankeltaisia tiililohkoja

Poltetun reikätiilin ehjänä irrottaminen

Kesällä 2023 Helsingin Kytösuontiellä tutkittiin poltetun reikätiilin ja sementtilaastimuurauksen irrottamista ja puhdistamista eri menetelmillä. Tiilet irrotettiin ensin purkukouralla isoina lohkoina ja sen jälkeen yksittäisiksi tiiliksi. Tiilet puhdistettiin käsityökaluilla, pienellä piikkauskoneella ja porakoneella. Kokeilun perusteella reikätiilien puhdistaminen onnistuu, mutta kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta käsityön osuus tulisi minimoida.

Kokeilun loppuraportissa kuvataan tarkemmin kokeilun menetelmät ja lopputulokset. Tiilien ominaisuuksien todentamiseen käytetyt ainetta rikkomattomat testimenetelmät ja tutkimustulokset on esitetty erillisessä raportin liitteessä.

Tiilien irrotusmenetelmien kokeilu

Syksyllä 2022 Hämeenlinnassa toteutettiin kokeilu, jossa selvitettiin eri irrotusmenetelmien tehokkuutta, kustannuksia ja vaikutusta tiilen ehjänä pysymiseen. Raportti sisältää tiilien irrottamisen esiselvityksen sekä eri irrotusmenetelmiin perustuvan kokeilun tulokset.

Katso video tiilien irrotuskokeiluista

Kuvat: Flux Productions, Helsingin kiertotalousklusteri