Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Testbed Helsinki -toiminnan tavoite?

Haluamme tehdä kokeilualustatoimintaan osallistumisen yrityksille ja muille kumppaneillemme helpoksi tuomalla osallistumismahdollisuudet selkeästi esille yhden kanavan kautta. Tavoitteenamme on edistää yritysten tuotekehitystä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahvistaa kaupungin omaa innovointikykyä ja yhteistyötä yritysten kanssa.

Miten kokeilualustatoimintaan, testbed-toimintaan, pääsee mukaan?

Järjestämme innovaatiohaasteita ja -hakukierroksia eri teema-alueilla (ks. Avoimet haut), minkä lisäksi voit tehdä meille kokeiluehdotuksen täyttämällä yhteydenottolomakkeen (ks. Kaupunki kokeilualustanasi?). Eri teema-alueiden sivuilta löytyy tarkempia tietoja kokeilumahdollisuuksista. Kokeilutoimintaan mukaan pääsyä voi tiedustella myös suoraan tällä sivustolla esitellyiltä asiantuntijoiltamme.

Ketkä voivat hakea ja toteuttaa kokeiluja?

Kokeilutoimintaan voivat hakea eri kokoiset ja eri kehitysvaiheessa olevat kotimaiset ja kansainväliset yritykset. Lisäksi kokeiluja voidaan tehdä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatioiden kanssa (yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset jne.).

Mitä hyötyä yrityksille on kokeiluihin osallistumisesta?

Kokeilualustatoimintaan osallistuminen hyödyttää yrityksiä monella tavalla.
Alustamainen kehittäminen:

 • nopeuttaa yritysten uusien ratkaisujen kehitysprosessia
 • tarjoaa yrityksille pääsyn todellisiin käyttöympäristöihin
 • tarjoaa yrityksille fasilitoidun kokeiluprosessin
 • vahvistaa yritysten asiakasymmärrystä (kehitettäville ratkaisuille saadaan välitöntä palautetta)
 • tarjoaa yrityksille arvokkaita referenssejä.

Mitä kriteerejä kokeilujen tulee yleensä täyttää?

 • kokeiltavalla ratkaisulla (tuote, palvelu) ja kokeiluun hakevalla toimijalla (yritys, TKI-toimija) on aito kehittämistarve
 • kokeiltava tuote/palvelu ratkaisee aidon haasteen tai tuo selkeän parannuksen verrattuna olemassa oleviin ratkaisuihin
 • kokeiltavalla ratkaisulla on liiketoiminta- ja skaalautumispotentiaalia
 • Helsingin kaupungilla on kokeiltavaan ratkaisuun liittyvä tieto- tai muu tarve sekä resurssit (henkilöstö ym.) mahdollistaa osaltaan kokeilun toteuttaminen.

Kaupungin järjestämissä avoimissa innovaatiohaasteissa kriteerit määritellään aina erikseen haasteen avaamisen yhteydessä.

Mitä yritykseltä tai muulta kokeilijakumppanilta odotetaan?

Odotamme yrityksiltä ja muilta kumppaneiltamme selkeää kuvausta kokeiltavaksi toivottavan ratkaisun tavoitteista ja siitä, miten kokeilu palvelee yrityksen tuotekehitystä tai liiketoiminnan kehitystavoitteita. Jos ratkaisu päätyy kokeiltavaksi kaupungin tarjoamaan kehitysympäristöön, tulee kumppanin sitoutua kokeilun onnistuneeseen toteutukseen osoittamalla siihen riittävät henkilö- ja aikaresurssit.

Miten Helsingin kaupunki mahdollistaa kokeilut?

Kaupunki mahdollistaa kokeilut tapauskohtaisesti. Keinojamme osallistua kokeilujen toteutukseen ovat mm. oikean paikan tai palveluyksikön osoittaminen kokeilulle sekä kaupungin asiantuntijoiden ja henkilökunnan ja/tai asiakasryhmien osallistaminen kokeiluun. Avointen kokeiluhakujen yhteydessä meillä on usein mahdollisuus myös osallistua kokeilusta yritykselle tai muulle kumppanille aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunki hankkii kokeiluhauissa parhaiten menestyneet ratkaisut toteutettavaksi kokeiluina.

Miten kokeilusta syntyvät kustannukset katetaan?

Kokeiluja voidaan toteuttaa kustannusten kattamisen näkökulmasta kahdella tavalla:

 • kokeilun osapuolet huolehtivat itse heille syntyvistä kustannuksista, jolloin raha ei liiku osapuolten välillä, tai
 • kaupunki hankkii yritykseltä tai muulta kumppaniltaan kokeilun ja korvaa osin tai kokonaan kokeilusta kumppanille aiheutuvat kustannukset.

Mikä on kokeilun keskimääräinen ajallinen kesto?

Kokeilut kestävät tyypillisesti muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen tapauksesta riippuen. Yleinen kokeilun kesto on 3-6 kuukautta.

Kenelle jäävät omistusoikeudet kehitettävästä ja kokeiltavasta ratkaisusta?

Helsingin kaupunki ja kokeilua ehdottanut kumppani (yritys, TKI-organisaatio) solmivat keskenään kokeilun toteutusta koskevan sopimuksen, jossa määritellään kokeiltavan ratkaisun (tuote, palvelu) immateriaalioikeudet. Oikeudet jäävät pääsääntöisesti kokeilun pääasialliselle toteuttajalle (yritys, TKI-organisaatio), jollei erikseen muuta sovita.

Kaipaatko lisätietoa?

 • Kimmo Heinonen

 • Johtava asiantuntija, tiimipäällikkö
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut