Kiertotalous haastaa arkkitehdit kokeilemaan uutta

Rakentamisen päästöt saadaan kuriin välttämällä purkamista ja uuden rakentamista. Millä tavalla kiertotalouden mukainen suunnittelu muuttaa arkkitehdin työtä?

Arkkitehdin työ muuttuu, kun rakennushanke toteutetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Jos perinteisesti suunnittelu tehdään ennen materiaalin hankintaa, nyt arkkitehti osallistuu jo purkuvaiheeseen tutustumalla olemassa olevaan materiaaliin ja valitsemalla sopivat rakennustuotteet. Piirustukset on siis mukautettava saatavilla olevien materiaalien mukaan – päinvastoin kuin perinteisesti on totuttu. Tarvitaankin lisää suunnitteluaikaa eri vaiheissa projektia.

Kiertotalouden mukainen suunnittelu voidaan tuoda osaksi mitä tahansa projektia. Esimerkiksi rakennustuotteiden kiinnitykset voidaan suunnitella siten, että ne ovat helposti irrotettavissa, korjattavissa tai korvattavissa. Myös kierrätysmateriaalin suosiminen on kiertotalouden mukaista. 

Kiertotalouden periaatteiden mukaiseen rakentamiseen on useita erilaisia tapoja. On arkkitehdin tehtävä harkita tapauskohtaisesti, millainen prosessi sopii kuhunkin rakennusprojektiin parhaiten. Koska vain harvalla on vielä kokemusta siitä, mitä kiertotalous tarkoittaa konkreettisesti, tarvitaan runsaasti kokeiluja, joissa eri työtapoja testataan.

Videolla SATOn Kirsi Ojala ja arkkitehtitoimisto INAROn Hanna Mattila kertovat, miten kiertotalouden mukaista suunnittelua harjoitellaan SATOn kiinteistössä Vattuniemen Heikkiläntiellä. Tavoitteena on käyttää uudelleen kiinteistön ikkunoita, ovia ja tiilimuurausten osia uudiskohteen ulkorakennuksiin. Samalla kerätään kokemusta siitä, miten rakennustuotteiden irrottaminen ja dokumentointi kannattaa toteuttaa ja millaisia kustannuksia työstä syntyy. Tiilimuurausten irrotuskokeilu toteutetaan yhteistyössä Helsingin kiertotalouden klusteriohjelman kanssa.

Artikkelin kuva: Vesa Laitinen, Helsingin kiertotalousklusteri