Vaihtoehtoisten betonituotteiden hankinta -keskustelutilaisuus toi odotettua jatkoa huhtikuussa aloitetulle vuoropuhelulle

Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma järjesti 29.11. keskustelutilaisuuden, jonka aikana perehdyttiin betonituotteisiin, joissa sementti on osin tai täysin korvattu muilla sideaineilla. Tilaisuudessa keskityttiin erityisesti tällaisten tuotteiden hankintaan. Tilaisuus keräsi kaupungintalon Tapahtumatorille kiinnostuneita sekä betonialan yrityksistä että Helsingin kaupungin toimialoilta.

Keskustelutilaisuudessa kuultiin betoniteollisuudelle suunnatun innovaatiohaasteen palkituilta yrityksiltä heidän kehittämistään betonin kaltaisista tuoteratkaisuista, joissa hyödynnettiin Laakson terveysaseman purkuvilloista jauhettua, sideaineeksi sopivaa villajauhetta. Ratkaisuistaan kertomassa olivat kolme neljästä palkitusta: Keko Geopolymeerit, EcoUp sekä kilpailussa ensimmäisen sijan saanut Swerock. Lisäksi Betolar ja Ytekki esittivät kehittämänsä sementittömien betonituotteiden hankintakriteerit, ja Motivan julkisten hankintojen juridiikan asiantuntija kertoi laajemmin innovatiivisista hankinnoista julkisella sektorilla.

Keskustelussa nousi esille useita ajatuksia betoninkaltaisten tuotteiden hankinnan kipupisteistä ja painotettiin hankintaprosessin systematisoinnin ja virtaviivaistamisen tärkeyttä niiden laajan käyttöönoton edellytyksenä. Tutkimustuloksia betoninkaltaisten tuotteiden, erityisesti esiteltyjen purkuvillajauheratkaisujen pitkäaikaiskestävyydestä odotellaan vielä. Tähän mennessä tulokset näyttävät tältä osin lupaavilta ja niitä voidaankin jo nyt käyttää matalamman vaatimustason tuotteissa, kuten muureissa, penkeissä, pieninä portaina tai istutusastiaelementteinä.

Koska betoninkaltaisten materiaalien varsinaiset standardit vielä uupuvat, on tärkeää pohtia, miten urakoitsijat saadaan nostamaan projektin kunnianhimon tasoa, perehtymään uusiin tuotteisiin ja selvittämään niiden saatavuutta. On mietittävä myös, miten uuden tuotteen kelpoisuus voidaan osoittaa kussakin kohteessa. Urakoissa pitää asettaa selkeät tavoitteet ja kriteerit, joilla seurataan muitakin arvoja kuin halvinta hintaa, jotta tuotteiden hankkiminen mahdollistetaan. Toisaalta tilaajan puolelta huomautettiin, että on tärkeää, ettei yksittäisen rivityöntekijän hartioille sälytettäisi ylimääräistä aikaa ja vaivaa vaativia tehtäviä vaan hankintaprosessia kehitettäisiin ylemmällä tasolla uudenlaisten tuotteiden hankintaa sujuvoittavaksi.

Yksi helpottava tekijä prosessissa voi Motivan hankintalakimiehen mukaan olla se, että asetetut hankintakriteerit saavat olla kärjistetysti sanottuna syrjiviä, mikäli niille on kunnolliset perusteet. Eli jos tiettyä tuotetta, jolla on vain yksi tarjoaja, halutaan perustellusti tilata, on tämä mahdollista. Tämän tarkastelun ohella todettiin, että laki mahdollistaa hyvinkin paljon ja loppujen lopuksi kysymys on kannattavuudesta sekä kannattavuuden mahdollistamisesta.

Tilaisuudessa kuullut esitykset

Betoninkaltaisten tuotteiden hankinta
Olli-Pekka Aalto, Helsingin kaupunki

Sementittömien betonituotteiden hankintakriteerit
Matias Heinänen, Betolar & Katja Lehtonen, Ytekki

Innovatiiviset hankinnat
Eriika Autio, Motiva

Betoniteollisuuden innovaatiohaasteen ratkaisujen esittelyä

Modulaarinen istutusastiaelementti
Jouni Rissanen, Keko Geopolymeerit

Innovaatiohaasteen ratkaisu
Saara Hakamaa, EcoUp

Purkuvillajauheen hyödyntäminen valmisbetonissa
Jesse Junnila, Swerock

***

Kuva: Kari Ylitalo, Helsingin kiertotalousklusteri

Kaipaatko lisätietoa?

  • Ronny Rantamäki

  • Erityissuunnittelija, startup- ja korkeakouluyhteistyö
    Kiertotalouden klusteriohjelma
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut