Malminkartanoon avattiin Suomen ensimmäinen lähes täysin kierrätysmateriaaleista valmistettu pilottipuisto

Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma pilotoi kahden yrityksen kanssa uusioraaka-aineista valmistettuja ulkokalusteita kesän ajan Malminkartanossa. Pilotit ovat jatkoa viime vuonna järjestetylle betoniteollisuuden innovaatiohaasteelle, jossa etsittiin ratkaisuja purkuvillan uudelleenkäytölle.

Rakennuksista purettava mineraalivilla kuormittaa kaatopaikkoja pelkästään Suomessa 20 000 tonnia vuodessa. Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma etsi viime vuonna ratkaisuja purkuvillan hyödyntämiselle innovaatiohaasteessa, jossa neljä yritystä palkittiin kehittämistään betoniresepteistä ja -tuotteista.

Kahden palkitun yrityksen, EcoUpin ja Keko Geopolymeerien, ulkokalusteita pilotoidaan tämän kesän ajan Malminkartanossa vanhan Apollon koulun pihalla. Molemmat yrityksistä käyttävät purkuvillaa korvaamaan sementtiä geopolymeeribetonin sideaineena ulkotiloihin suunnitelluissa tuotteissaan.

Pilotointia aidossa kaupunkiympäristössä

Kesän piloteissa tutkitaan kierrätysraaka-aineen soveltuvuutta ulkotiloihin erilaisissa sääolosuhteissa ja asukkaiden käytössä. Yritykset keräävät käyttäjäpalautetta piloteista kesän aikana. Samalla pilotit elävöittävät ympäristöään tuomalla väliaikaiskäyttöä vanhan Apollon koulun pihalle ennen koulurakennuksen syksyllä alkavaa purku-urakkaa.

Pilottien toteuttaminen purettavan koulurakennuksen vieressä demonstroi myös sitä, kuinka purkukohteista saatavia rakennusmateriaaleja voidaan käyttää uusien tuotteiden raaka-aineena kierrosta poistamisen sijaan. Tämä säästää luonnonvaroja sekä uusien tuotteiden valmistukseen liittyviä päästöjä ja jätettä. Tulevaisuudessa olemassa olevat rakennukset nähdäänkin entistä enemmän materiaalipankkeina, joihin sitoutuneet materiaalit voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.

EcoUpin pilottipuisto koostuu sadasta Cubeco-palasta, jotka muodostavat oleskeluun kutsuvan viihtyisän ulkoilutilan. Yhden palan valmistukseen käytetään 300 litraa kierrätettyä ja puhdistettua purkuvillaa, joka on pois kaatopaikoilta ja neitseellisten materiaalien käytöstä. Palojen hiilijalanjälki onkin jopa 80 % matalampi verrattuna vastaaviin betonisiin rakenteisiin. Modulaariset palat soveltuvat monipuolisesti erilaisten viher- ja ulkoalueiden rakentamiseen. Cubeco-puisto avattiin asukkaille 30.6.

Keko Geopolymeerit jatkokehittää innovaatiohaasteessa syntyneitä istutusastioita testaamalla niissä purkuvillan ohella muita raaka-aineeksi soveltuvia sivuvirtoja ja jätemateriaaleja. Istutusastiat ovat pitkäikäisiä eivätkä ne sisällä mikromuoveja. Pilotissa astioihin istutetaan ei-syötäviä kasveja. Huom: pilotti on siirretty tuotekehityksen takia myöhemmäksi ajankohdaksi.

Lähikuva Cubeco-betonimoduulien pinnasta

Helsingin kiertotalousklusteri toteuttaa pilotit yhteistyössä Fiksu kaupunki -hankkeen kanssa, joka tuo älykaupunkikehitystä ja kokeilutoimintaa Helsingin kaupunkiuudistusalueille.

Katso video Cubeco-pilotista

Artikkelin kuvat: Vesa Laitinen, Helsingin kiertotalousklusteri

Kaipaatko lisätietoa?

  • Mette Hiltunen

  • Erityissuunnittelija
    Kiertotalouden klusteriohjelma
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut