Rakentamisen kiertotalousratkaisut palveluna – tarjoa ratkaisua innovaatiohaasteessa

Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma ja KIRA-kasvuohjelma etsivät innovaatiohaasteella kiertotalouden mukaisia rakentamisen palveluita, joita rakennusalan yritykset voisivat hankkia rakennustuotteiden uudelleenkäytön helpottamiseksi. Hakuaika on käynnissä 26.4. saakka.

Helsingin kiertotalouden klusteriohjelman ja KIRA-kasvuohjelman yhteisen innovaatiohaasteen tavoitteena on löytää uudenlaisia kiertotalouteen perustuvia rakentamisen palveluita, jotka auttavat rakennusalan yrityksiä hankkimaan uudelleenkäytettäviä rakennustuotteita tai muita kiertotalouden ratkaisuja. Tavoitteena on luoda samalla markkinaa ja kysyntää purkukohteista saataville rakennustuotteille.

Helsingin kiertotalousklusterin ja KIRA-kasvuohjelman kumppaneina haasteessa ovat NCC, SRV, YIT ja Skanska.

Mukaan valittavat yritykset saavat kevään aikana asiantuntijoiden sparrausta ehdotustensa kirkastamiseen ja viimeistellyt palvelut esitellään kesäkuun demopäivässä. Ehdotuksista lupaavimmat voivat päätyä pilotoitaviksi innovaatiohaasteen yhteistyökumppaneiden kohteissa.

Millaisia ratkaisuja haasteella etsitään?

Tarjottava ratkaisu voi liittyä jonkin tietyn rakennustuotteen uudelleenkäyttöön tai se voi olla kokonaisvaltaisempi rakennustuotteiden kiertotalouteen ja uudelleenkäyttöön liittyvä palvelukonsepti.

Innovaatiohaasteella haetaan kokonaan uusia palveluita tai jo olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla yhdistettynä. Arvioinnissa painotetaan erityisesti ehdotuksen uutuusarvoa, innovatiivisuutta ja toteutettavuutta. Ehdotettava palvelu voi olla kehitysvaiheessa, mutta sen tulee olla valmiusasteeltaan sellainen, että sitä voidaan pilotoida 2024–2025 aikana.

Innovaatiohaasteen taustatyönä on määritelty kaksi mahdollista toimintamallia, joiden avulla uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden hankintaa voidaan helpottaa ja luoda niille kysyntää.

Kaksi tunnistettua toimintamallia kuvataan alla esimerkinomaisesti. Ehdotettava ratkaisu voi liittyä näihin toimintamalleihin tai se voi soveltaa ja yhdistää niitä uudella tavalla. Tarjoaja voi myös ehdottaa ratkaisullaan jotain muuta toimintamallia.

Toimintamalli 1: Kauppa

 • Saatavissa olevat tuotteet ovat ostettavissa esim. verkkokaupan luettelon pohjalta. Tuotetiedot sisältävät tuotehistorian, niistä tehdyt selvitykset ja raportit. Rakennusosat ovat tietylle tasolle asti valmiiksi määriteltyjä ja kelpoistamisen toimenpiteitä on tehty ainakin osin.
 • Ulkopuolinen toimija hankkii rakennustuotteet purkukohteesta ja vastaa niiden saattamisesta kauppavalmiuteen. Kyseessä voi olla yleistoimija, jolla on useampia tuotteita valikoimassaan tai jo vakiintunut, vastaavien uusien tuotteiden valmistaja.
 • Jos ehdotettava ratkaisu liittyy tähän toimintamalliin, sen tulisi olla valmiusasteeltaan toimintakunnossa korkeintaan puolen vuoden kuluttua.

Toimintamalli 2: Uudelleenkäytettävät rakennustuotteet palveluna

 • Yksittäiseen kohteeseen hankittava palvelu, jossa uudisrakentamisen tieltä purettavan kohteen rakennusosat inventoidaan, dokumentoidaan ja kelpoistetaan uudelleenkäyttöä varten tulevassa kohteessa.
 • Ylijäävät käyttökelpoiset rakennusosat myydään muille toimijoille ja puuttuvat rakennusosat hankitaan vastaavasti muista purkuhankkeista.
 • Toimintamalli vaatii läheistä yhteistyötä uudisrakennuksen suunnittelijan kanssa. Toimijalla voi olla omissa verkostoissaan ja yhteistyötahoissaan tieto muista hankkeista, joihin työ voi kytkeytyä.

Osallistuminen innovaatiohaasteeseen

Hakuaika oli käynnissä 2.–26.4. Haku on päättynyt.

Lomakkeella kysyttävien perustietojen lisäksi ehdotettavaa palvelua voi kuvata vapaamuotoisella pdf-liitteellä, joka voi sisältää esimerkiksi:

 • Ratkaisun/palvelun kuvauksen kaaviona, jossa esitetään keskeiset toimijat ja mahdolliset asiakkaat
 • Millaista tietoa, osaamista tai yhteistyötä asiakkaalta vaaditaan
 • Mistä kustannukset muodostuvat
 • Muuta havainnollistavaa materiaalia

Liite saa olla kansilehtineen enintään kolmen (3) A4-sivun mittainen. Kolme sivua ylittäviä liitteitä ei huomioida.

Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva eurooppalainen yritystunnus. Innovaatiohaasteeseen voi osallistua myös useamman toteuttajan tiiminä, jolloin hakemukseen nimetään yksi yhteyshenkilö.

Ehdotukset valitaan jatkoon hakulomakkeella jätettyjen tietojen ja mahdollisen liitteen perusteella. Mikäli ratkaisu etenee jatkoon, lomakkeella annetut tiedot eivät vaikuta enää lopulliseen arviointiin kesäkuun demopäivässä.

Mukaan valitut yritykset kutsutaan sparrauspäivään perjantaina 17.5., jonka jälkeen ehdotuksia on mahdollista muokata saadun palautteen perusteella. Valmiit ratkaisut esitellään keskiviikkona 12.6. demopäivässä, jossa tuomaristo valitsee mahdollisesti toteutukseen etenevät pilotit.

Kuva: Beatrice Bucht, Helsingin kaupunki

Kaipaatko lisätietoa?

 • Mira Jarkko

 • Projektipäällikkö
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut