Älylaitteen avulla parempaa niskan ergonomiaa

Business Helsinki ja Halimo Oy ovat käynnistäneet yhteiskehityshankkeen, jossa testataan voisiko niskan ergonomiaa parantava sovellus tarjota ratkaisuja älylaitteiden ylikäytön aiheuttamiin ongelmiin.

Älypuhelinten käyttö on kasvanut maailmanlaajuisesti räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Tutkimusten mukaan ihmiset käyttävät älypuhelimia keskimäärin jopa yli 30 tuntia viikossa – ja kaiken lisäksi huonossa ergonomisessa asennossa.

Huonon eteen työntyneen, sekä etukumaran asennon lisäksi laitteiden käyttö aiheuttaa staattista jännitystä. Selkärangan seutu nikamineen sekä lihakset ja muu liikuntaelimistö joutuvat jatkuvan paineen alaisiksi, jos epäsuotuisa kehon asento jatkuu pitkään. Älypuhelinten liikakäytön aiheuttamia kaularangan muutoksia on todettu jo seitsemänvuotiailla. Rakenteellisten ongelmien lisäksi niin sanotun someniskan aiheuttaman huonon ryhdin on tutkittu olevan yhteydessä myös väsymykseen, alakuloisuuteen, ahdistukseen, masennukseen ja uniongelmiin.

Halimo Oy:n HeadUp-sovellus on kotimainen innovaatio, jolla pyritään parantamaan käyttäjän niskan asentoa älylaitetta käytettäessä. Sovellus toimii älylaitteen sisäänrakennetun gyroskoopin avulla, joka tunnistaa älypuhelimen asennon ja auttaa käyttäjää paremman asennon löytämisessä. Sovelluksen käyttö itsessään ei estä tai rajoita älypuhelimen käyttöä, vaan ohjaa käyttäjää erilaisin ilmoituksien, esimerkiksi äänimerkkien tai värähtelyn kautta, parempaan ja ergonomisempaan asentoon.

Sovellus on tarjottu ilmaiseksi 100:lle kaupungin työntekijälle testikäyttöön. Kokeilun tavoitteena on kokeilusta saatavien palautteiden perusteella kehittää tuotetta helppokäyttöisemmäksi ja houkuttelevammaksi. Tämän lisäksi yritys kerää dataa kaupungin työntekijöiden älypuhelinten käytöstä asiakastutkimuksen kautta. Tutkimuksesta kerättyä dataa tullaan hyödyntämään sovelluksen tuotekehitysprosessissa.

Kokeilu käynnistyi joulukuussa 2022 ja kestää noin kuusi kuukautta.

Kuva: Maija Astikainen, Helsingin kaupunki

Kaipaatko lisätietoa?

  • Roope Töllikkö

  • Projektipäällikkö
    KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut