Kokeilutoiminta opetusteknologioiden parissa vilkastui ja kansainvälistyi

Menneenä lukuvuonna Helsingin kaupungin oppimisympäristöissä oli monenlaisia kokeiluja käynnissä. Toiminta laajeni yleissivistävästä koulutuksesta varhaiskasvatukseen ja työväenopistoihin, ja yhteistyön ensiaskeleet otettiin Stadin AO:n väenkin kanssa. Myös Suomenlinna ja Korkeasaari olivat kokeilualustoina uusille teknologioille. Lisäksi lukuvuoden aikana työskenneltiin kolmen innovaatiokilpailun parissa. Kokeilutoiminnasta oltiin kansainvälisestikin kiinnostuneita.

EdTech Testbed Helsingin tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Kokeiluissa yrityksille tarjotaan mahdollisuus kehittää tuotteitaan yhdessä Helsingin opettajien ja oppilaiden kanssa. Samalla kaupunki ja sen asukkaat hyötyvät näin syntyneistä uusista ratkaisuista. Kokeilut tukevat Helsingin kaupungin tavoitetta olla kokeilu- ja kehittämisalustana yritysten palveluille ja tuotteille.

Lähes 900 eri-ikäistä oppijaa osallistui uusien ratkaisujen kehittämiseen

Kokeilutoiminta EdTech Testbed Helsingissä oli vilkasta: opetusteknologia-alan start upien ja yritysten tuotteita ja palveluja testattiin ja yhteiskehitettiin runsaasti. Mukana kehittämässä oli 881 oppijaa ja 58 opettajaa 23 Helsingin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yksiköstä. Lisäksi toteutettiin kaksi kokeilua Helsingin suosituissa matkailukohteissa, Suomenlinnassa ja Korkeasaaressa.

EdTech Testbed Helsingin toimintaa lukuvuonna 2021-2022.

Kokeilutoimintaa varhaiskasvatuksessa

Kokeilutoiminta laajentui ensimmäistä kertaa myös päiväkoteihin, joissa pienet oppijat testasivat liikunnallisten taitojen ja varhennetun englanninkielen oppimisen ratkaisuja. Lisäksi päiväkotien väen kanssa yhteiskehitettiin lisätyn todellisuuden sisältöjä tulevaisuusmyönteisen kestävyyskasvatuksen materiaaliin.

Varhaiskasvatuksesta toiminnassamme oli mukana yhdeksän päiväkotia ja yrityksistä MoovKids, Fun Academy, Language Clubhouse ja flyAR Augmented Reality Studio.

Frans Tihveräinen esittelee kokeilun lopputulosta, joka herätti Kettu-väen henkiin lisätyn todellisuuden avulla.

Peruskoululaiset osallisina kehittämistyössä

Peruskouluikäisten kanssa toteutettiin kokeiluja kouluilla osana opetuksen arkea. Noin kolmen kuukauden kestoisissa EAC-kokeiluissa ala- ja yläkouluikäiset pääsivät kokeilemaan prototyyppejä ja valmiita ratkaisuja ja antamaan käyttäjäpalautetta sekä ideoita sisällöistä ja toiminnallisuuksista.

Innovaatiohaasteissa oppilaat olivat vahvasti mukana jo alkuvaiheen kehitystyössä ideoimassa Suomenlinnaan ja Korkeasaareen immersiivisiä oppimispolkuja, joissa uudenlaiset teknologiset ratkaisut monipuolistavat kävijäkokemusta helsinkiläisille tutuissa kohteissa. Helsinki Education Hubilla aloitettiin Hubitunnit eli yhteiskehittämistyöpajat, joihin kutsuttiin oppijaryhmiä opettajiensa kanssa testaamaan uusia tuotteita ja ratkaisuja.

Perusasteella toiminnassamme oli mukana 11 peruskoulua ja yrityksistä Ai2Ai, Digital School of Arts, Sam Corporation, Ludocraft, Playsign, Zoan, Big Ear Games ja Hype Hype.

Oppilaat pääsivät ideoimaan vasta prototyyppivaiheessa olevalle Pall0lle oppimispelejä ja -käyttötarkoituksia.

Toinen ja kolmas aste sekä vapaa sivistystyö mukana kokeilutoiminnassa

Haaga-Helian opiskelijat tekivät opintojensa harjoitustöinä start up -yritykselle mobiilisovelluksen prototyyppejä, joita lukiolaiset testasivat. Kokeiluyhteistyö laajeni myös Helsingin työväenopistoon, jossa kokeiltiin uutta kielistudioratkaisua. Lisäksi valmistelut kokeilutoiminnan aloittamiseksi Stadin AO:n kanssa saatiin tehtyä.

Toisella asteella ja työväenopistoissa toiminnassamme oli mukana lukio, työväenopisto ja yrityksistä Elämän Akatemia ja Sanako.

“Jo kokeilun ensimmäinen työpaja osoitti, miten tärkeää on kuulla kohderyhmän toiveita ja tarpeita uuden ratkaisun osalta. Tulemme hyödyntämään kokeilun oppeja ja
opiskelijoiden upeita kehittämisideoita, kun applikaation lopullista versiota aletaan rakentamaan.”

Ida Nevalainen, Elämän Akatemia

Kokeilut kiinnostavat – kansainvälisestikin

Helsingin kokeilualustatoiminta on uraauurtavaa. “Sitä on tehty pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti jo vuosien ajan. Yhteistyö Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa toimii erinomaisesti”, kertoo erityisasiantuntija Anna Rantapero-Laine.

”Sana on kiirinyt ja saamme runsaasti yhteydenottoja opetusteknologiayrityksiltä. Menneenä lukuvuonna 64 yritystä esitteli meille ratkaisujaan ja halusi mukaan kokeiluihimme. Yhteydenotoista 44% oli ulkomailta”, kertoo innovaatioagentti Marjo Kenttälä. Joka viides yhteydenotto päätyi kokeiluun.

EdTech Testbed Helsinki järjesti ensimmäistä kertaa kansainvälisen innovaatiokilpailun. Yhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa oltiin kiinnostuneita, ja tarjouksia tuli eri puolilta maailmaa. Ethical AI in Learning -innovaatiotyö alkaa syksyllä. Tavoitteena on kehittää tekoälypohjaista oppimisanalytiikkaratkaisua, joka on rakennetaan erilaisten oppijoiden ja yhdenvertaisen oppimisen mahdollisuuksien näkökulmista. Yritykselle kokeilu tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja pilotoida uutta teknologiaa ja sisältöä ainutlaatuisessa ympäristössä yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja oppijoiden kanssa.

Pääkuvassa helsinkiläiset oppilaat kokeilevat AR-oppimispolun prototyyppiä Suomenlinnassa. Kuva: Kari Ylitalo.

  • Marjo Kenttälä

  • Projektipäällikkö
    Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut