HOPE Innovaatiokilpailu 2020

HOPE-.hankkeen ilmanlaatu-teemainen innovaatiokilpailu oli käynnissä 15.3.-31.7.2020. Kilpailun tavoitteena oli löytää uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntää ilmanlaatudataa.

Helsingissä kehitetään kaupunkilaisten käyttöön reaaliaikaista, luotettavaa ja tarkkaa tietoa ilmanlaadusta. HOPE-hankkeessa ilmanlaatua seurataan kolmessa ilmanlaatuhaasteiltaan erityyppisessä ympäristössä: Jätkäsaari, Pakila ja Mäkelänkatu–Kumpulankatu Vallilassa. Euroopan unioni on myöntänyt hankkeelle 4,7 miljoonan euron rahoituksen. 

Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE on Helsingin kaupungin koordinoima hanke, jossa kehitetään uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla.

Hankkeen innovaatiokilpailussa haettiin teemakohtaisia innovaatioita yrityksiltä kokeiltavaksi aidossa ympäristössä. Kilpailussa hyödynnetään hankkeen aikana kerättyä mittausdataa, asukkaiden ja yritysten ideoita ja ehdotuksia sekä Helsingin alueella saatavissa olevaa avointa dataa. 

Haasteen kolmeen teemaan IoT, AI & Data sekä Cross-Innovation saatiin yhteensä 43 tarjousta, joista finaalissa valikoitui 6 voittajaa, kaksi jokaisesta teemasta. Voittajaratkaisuihin voi tutustua tarkemmin täällä ja niiden kokonaisarvo on 100 000 euroa. Yritykset pääsevät kokeilemaan ratkaisujaan kaupunkiympäristössä aikavälillä 09/2020-08/2021.

Ilmanlaatuhaaste jatkuu loppuvuodesta 2020 uudella teemalla, jossa yhdistyvät vahvemmin ilmanlaatudata sekä asukkaita hyödyttävät innovatiiviset ratkaisut paikallisen ilmanlaadun parantamiseksi. Lisätietoja innovaatiokilpailusta julkaistaan lokakuussa 2020 ja voittajakokeilut tullaan toteuttamaan vuoden 2021 aikana.

Alkuperäinen uutinen innovaatiokilpailusta täällä.

  • Jussi Kulonpalo

  • Projektipäällikkö
    Urban Innovative Actions HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone -hanke
    Helsingin kaupunki
    Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut