Rakentamisen kiertotalouden kirjasto

Tervetuloa rakentamisen kiertotalouden kirjastoon! Kirjasto kokoaa yhteen työkalut rakentamisen kiertotalouteen ja parhaat käytännöt rakennusalan toimijoiden hyödynnettäväksi. Lisää sisältöjä tuotetaan jatkuvasti. Voit ladata ja hyödyntää aineistoja omassa työssäsi vapaasti.

Kiertotalouden mukainen suunnittelu

Raportti: Vattuniemen kehityshanke

Lue täältä, miten Vattuniemen hanke etenee.

Julkaisu: Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö – Tapaustutkimus Helsingin Käpylässä

Tutustu Paula Halosen arkkitehtuurin diplomityöhön pohjautuvaan julkaisuun rakennusosien uudelleenkäytön edellytyksistä.

Video: arkkitehtisuunnittelu

Katso, miten arkkitehdit voivat vaikuttaa kiertotalouden toteutumiseen rakennushankkeissa.

Video: Closing Loops -arkkitehtuurikilpailu

Katso, millaisia ulkoliikuntapaikkojen varastorakennuksia Aalto-yliopiston opiskelijat suunnittelivat uudelleenkäytettävistä rakennusosista.

Elinkaaren pidentäminen

Video: korjausrakentaminen

Katso, millä keinoin rakennusten elinkaarta voitaisiin kasvattaa nykyisestä.

Ehjänä purkaminen

Raportti: Tiilien ehjänä irrottamisen kokeilut

Lue täältä, millaisia käytännön oppeja tiilien irrottamisen ja puhdistamisen menetelmistä on saatu Helsingin kiertotalousklusterin ja Spolia Designin toteuttamista irrotuskokeiluista.

Video: kevytpurku

Katso, miten kierrätysoperaattori toimii purku- ja saneerauskohteissa.

Video: purkuohjeet

Katso, miten Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ohjaa purkuhankkeita kiertotalouteen.

Materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäyttö

Työkalu: Uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden määrittely

Työkalu kokoaa yleisimpien purkutuotteiden tuotekelpoisuusmäärittelyjä osana rakennuspaikkakohtaista varmentamista sekä uudelleenkäyttäjän että rakennusvalvojan hyödynnettäväksi.

Raportti: Ikkunoiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisuudet

Tutustu selvityksiin, jotka esittävät ikkunoiden uudelleenkäytön nykytilaa ja mahdollisuuksia. Ikkunalasien uudelleenkäyttöä on tutkittu myös uudelleenkäyttökokeilussa, jossa käytetyistä ikkunalaseista valmistettiin uusia lasiväliseiniä.

Raportti: Markkinakartoitus kiertotalouden mukaisista materiaaleista asuinrakentamisessa

Markkinakartoituksella selvitettiin, millainen kiertotalouden periaatteiden mukaisten uusien rakennusmateriaalien markkinatilanne on juuri nyt.

Prosessikuvaus: rakennustuotteiden ja purkuosien uudelleenkäyttö

Kaaviossa kuvataan, miten rakennustuotteiden ja purkuosien uudelleenkäyttö etenee vaihe vaiheelta. Kaavio on tuotettu yhteistyössä Ytekki Oy:n kanssa.

Yleistä rakentamisen kiertotaloudesta

Rakentamisen kiertotalouden sanasto

Green Building Council Finland on julkaissut rakentamisen kiertotalouden sanakirjan, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa alan termejä ja edistää niiden vakiintumista.

Kaipaatko lisätietoa?

 • Mira Jarkko

 • Projektipäällikkö
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Mette Hiltunen

 • Erityissuunnittelija
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut